Rekrytering - Visma Recruit

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med rekrytering. Vi går igenom hur IT-stödet Visma recruit stödjer dig i denna process.

 

Mål

Efter utbildningen känner du till rekryteringsprocessen och kan skapa kravprofiler, annonser, göra urval och återkoppling bland sökande och avsluta annonser på rätt sätt.

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Chefer, HR-specialister och administratörer som stöttar vid rekrytering.

Material

Inget särskilt material krävs.

Omfattning

En halvdag

Plats

Se respektive utbildningstillfälle

Kostnad

Kostnadsfri, men om du missar att avanmäla dig i tid tar vi ut en avgift på 1000 kr.

Innehåll

  • Visning av rekryteringsprocessen
  • Skapa ärende
  • Skapa kravprofil
  • Skapa annons
  • Göra urval och återkoppling bland sökande
  • Utvärdering och dokumentation
  • Avsluta ärende
 
Som deltagare förväntas du delta aktivt och vara intresserad av att utbyta erfarenheter med andra. Tillsammans kan vi bidra till att utbildningen blir både engagerande och användbar.

Utbildningsansvarig

Vid frågor kontakta Olga Valleryd, Intraservice
 

Hantering av personuppgifter