Utbildningskatalog


  
 

 •  ​​ När slutar svartsjuka vara romantiskt? Om våld i ungas relationer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 februari, 2024

  ​​Utbildningen handlar om ungas relationer och när svartsjuka slutar vara romantisk. Många unga saknar erfarenhet och kunskap om vad som utgör en sund relation eller vilka rimliga krav man kan ha på en partner. Studier visare att unga är mer utsatta för våld därför kommer du att få med dig kunskap om hur våldet kan se ut, hur det kan upptäckas och vilket stöd en utsatta eller förövaren kan få. Utbildningen kommer även behandla hur du kan arbeta preventivt för att motverka våld i ungas relationer.  

  ​Vid utbildningstillfället kommer deltagarna att få prova på olika material och metoder finns tillgängligt för att arbeta främjande och förebyggande vad gäller våld i ungas relationer. Utbildningsdagen kommer att varva föreläsningar och övningar där deltagarna reflekterar och utbyter tankar med varandra.  ​ 

  ÄmnesområdeBrand och säkerhet
  Förskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Drogförebyggande arbete i barn- och ungdomsverksamhet​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 maj, 2024

  ​​Utbildningen är för dig som vill lära mer om hur man kan förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) hos barn och ungdomar. Målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för välmående, lärande och utveckling.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Drogförebyggande arbete i skolan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 januari, 2024

  Utbildningens syfte är att förstärka och utveckla skolans förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att trivas, lära och utvecklas. 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Prata med föräldrar - för dig som möter utrikesfödda föräldrar i ditt arbete​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2024

  Utbildningen vänder sig dig som möter målgruppen utrikesfödda föräldrar i ditt arbete. Vi går igenom handboken Prata med föräldrars innehåll med särskilt fokus på områden som interkulturell- och tillitsstärkande dialog, barns rättigheter, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  ​​Prata med föräldrar- utbildning för utbildare​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2024

  Prata med föräldrar är en metodhandbok för personal i det tillitstärkande arbetet med utrikesfödda föräldrar.  Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda kollegor i din verksamhet. Vi går igenom handboken Prata med föräldrars sju moduler och arbetar med pedagogiska övningar samt reflektion. Med hjälp av utbildningen får du en fördjupad förståelse av hela materialet. 

  Här kan du läsa mer: 

   

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  ​​Risk- och skyddsfaktorer som grund för främjande och förebyggande arbete​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 februari, 2024

  ​​Ungdomstiden innebär både frigörelse och risktagande. Forskningen visar att droganvändning, våld, kriminalitet och psykisk ohälsa delar liknande risk- och skyddsfaktorer. Som en viktig vuxen kan du aktivt arbeta för att främja skyddsfaktorerna och därigenom stärka barn och ungdomars hälsa och utveckling.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Våldsförebyggande arbete – inriktning ungdomar (12-20år)​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2024

  ​​Utbildningen fokuserar på hur du, i ditt arbete med ungdomar, kan arbeta för att förhindra våld och säkerställa deras rätt till en uppväxt utan våld. Utbildningen grundar sig på WHO:s strategier och ger dig grundläggande kunskap om våldspreventivt arbete. Dessutom får du inspiration och konkreta verktyg för att starta eller förstärka ditt arbete inom detta område. Utbildningen kommer att kombinera föreläsningar med tid för reflektion och diskussioner.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Våldsförebyggande arbete – inriktning yngre barn (0-12år)​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2024

  ​Utbildningen är inriktad på hur du, i ditt arbete med barn och deras omsorgspersoner, kan arbeta förebyggande och främjande för att säkerställa barns rätt till en uppväxt fri från våld. Målet är att inspirera och tillhandahålla verktyg för att antingen initiera eller stärka ditt arbete inom detta område. Under utbildningen kommer vi att prata och diskutera för att du ska kunna lära dig och dela med dig av dina tankar.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Adato - Utbildning i rehabilitering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024

  Denna utbildning riktar sig till dig som har personalansvar eller stödjer chefer i rehabiliteringsarbetet. Vi går igenom hur IT-systemet Adato stödjer dig i denna process. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Adato webbutbildning

  Online

  Adato webbutbildning

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Amaniel - Skapa program

  Program
  Nästa tillfälle startar: 29 januari, 2024

  Utbildning i hur man skapar program.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  UtbildningstypBlandat lärande
  Lärarledd utbildning
  Webbutbildning
 •  ANDTS-förebyggande arbete i skolan

  Lärarledd

  ​​Utbildningens syfte är att stärka och utveckla skolans förebyggande arbete med Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS) för att barn och ungdomar ska må bra, lära och utvecklas.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Användardriven innovation/utveckling

  Lärarledd

  Tvådagars utbildning i användardriven innovation/utveckling för dig som arbetar med verksamhetsutveckling i din vardag.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Användardriven innovation/utveckling - prova på

  Lärarledd

  En kort prova på kurs i användardriven innovation/utveckling som vänder sig till alla som är nyfikna på arbetssättet.

  Här får du testa på att göra en användarresa varvat med teori. Utbildningen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners innovationsmodell, innovationsguiden.se.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Användardriven innovation/utveckling för chefer

  Lärarledd

  En kortare utbildning inom användardriven innovation/utveckling tillgänglig för dig som chef i Göteborgs Stad.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Användarträff med Assessio

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 januari, 2024

  Användarträff för dig som kommit igång med MAP och Matrigma och använder testverktygen i din roll idag.

  ÄmnesområdeHR
 •  APV 1.1

  Online

  Vår utbildning Arbete På Väg ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt.

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbeta med arkiv- och informationshantering – för dig som arbetar på bolag i Göteborgs Stad eller inom VGR

  Online

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om att arbeta med arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsberedningar PN

  Online

  Så här arbetar Dricksvattenproduktion strukturerat med beredningar av underhållsarbeten

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsmiljö för ledningsnät

  Online

  Arbetsmiljö för ledningsnät

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsmiljöinspiration 2023 - en mer hjärnvänlig arbetsplats

  Online

  Syftet är att få kunskap om hur vi kan skapa en mer hjärnvänlig arbetsmiljö.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsmiljöutbildning del 1 PN

  Online

  Arbetsmiljö för Dricksvattenproduktion

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsmiljöutbildning del 2 PN

  Online

  Arbetsmiljö för Dricksvattenproduktion

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver lära dig mer om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer

  Lärarledd

  En halvdagsutbildning om förändringsarbete med män som utövar våld i sina nära relationer.

  Under utbildningen får du kunskap om Kriscentrum för mäns förändringsarbete med män som har ett våldsamt beteende.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att leda och delta i digitala möten i Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2023

  Utbildningen är till för dig som vill lära dig mer om hur du leder eller deltar i digitala möten i Teams. Du får lära dig olika funktioner och får tips och idéer på hur du får till bra digitala möten.

  ÄmnesområdeData och It
  Kommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Att leda utan att vara chef

  Program
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  Har du en roll där du vägleder och coachar andra utan att ha det formella chefsansvaret? Då kan detta vara rätt utbildning för dig.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Att utreda och bedöma farlighet och risk för våld i nära relationer

  Lärarledd

  En utbildningssatsning för dig som i din yrkesutövning inom socialtjänsten utreder våld i nära relationer.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att vara liten och utsatt för våld

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfället varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att vara våldsutsatt och normbrytare – våld i nära relation bland hbtqi-personer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  ​​Om våld i nära relationer där en eller flera är hbtqi-personer. ​ 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Barn och unga som är utsatta för våld i nära relation - fokus på tidig upptäckt och orosanmälan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2024

  Målet med utbildningen är att stärka personal som möter barn och unga i att tidigt uppmärksamma barn som är utsatta för våld i nära relationer för att kunna bidra till att de får sina rättigheter av stöd och skydd tillgodosedda. Utbildningen berör främst vikten av tidig upptäckt och frågeställningar kring orosanmälan.   

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Basutbildning om Våld i nära relationer

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kurstillfällena omfattar två halvdagar som varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Basutbildning om Våld i nära relationer

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kurstillfällena omfattar två halvdagar som varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Basutbildning om Våld i nära relationer

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kurstillfällena omfattar två halvdagar som varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Basutbildning om Våld i nära relationer

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kurstillfällena omfattar två halvdagar som varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Beställarutbildningen

  Online

  Beställarutbildningen för dig som ska göra inköp i Göteborgs Stad.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  BUPA Hypergene - genomgång av utformningen av personalbudget - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Vi går igenom utformningen av personalbudget för att ge användaren förståelse för hur lösningen ska användas.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  BUPA Hypergene - genomgång av utformningen av personalprognos - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Vi går igenom utformningen av personalprognos för att ge användaren förståelse för hur lösningen ska användas.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  BUPA Hypergene - Lokal systemadministration - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Visning av de administrativa rapporterna i BUPA Hypergene. Vi kommer att gå igenom hur man jobbar med användarhantering, Proceedo-attestanter samt rapporter inom budget- och prognosprocesser.

   

  Utbildningen riktar sig främst till dem som har rollen lokal systemförvaltare på bolagen.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  BUPA Hypergene - Visning av analysrapporten - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Genomgång av utformningen i analysrapporten i BUPA Hypergene.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Busstur för nyanställda SBF

  Lärarledd

  Busstur med guidning av stadsarkitekten. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Certifieringsutbildning MAP och Matrigma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 januari, 2024

  Certifieringsutbildning för dig som ska använda testning vid rekrytering.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Ciceron utbildningar DoÄ hösten 2023

  Online

  Hösten 2023 införs dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ hos förvaltningar och bolag i Grupp 1, Projekt Införa nytt stöd för dokument- och ärendehantering. Som stöd i införandet erbjuder huvudprojektet lärarledda utbildningar.

  Grupp 1 innefattar Stadsledningskontoret, Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Störningsjouren i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling, Boplats Göteborg AB, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Älvstranden Utveckling AB och Bostads AB Poseidon.

 •  Ciceron utbildningar DoÄ våren 2024

  Online

  Våren 2024 införs dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ hos nedanstående förvaltningar och bolag i grupp 1, projekt införa stöd för dokument- och ärendehantering. Som stöd i införandet erbjuder huvudprojektet lärarledda utbildningar.
  Förvaltningar och bolag i grupp 1 som inför Ciceron DoÄ våren 2024: Stadsrevisionen, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Bostad AB, Göteborgs Egnahems AB, Gårdstensbostäder AB, Familjebostäder i Göteborg AB, GotEvent AB, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen, Stadsfastighetsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen.

 •  Coachande förhållningssätt

  Program
  Nästa tillfälle startar: 27 februari, 2024

  Nästa tillfälle: 27/2, 20/3, 17/4 2024, kl. 8:30-12:00

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Coachande förhållningssätt chef

  Program
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  Nästa tillfälle: 7/2, 1/3, 20/3 2024, kl. 8:30-12:00

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Dataskydd på jobbet – Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Utbildningen om Dataskyddsförordningen, DSF, handlar om hur vi säkrar rätten till privatliv när vi behandlar personuppgifter i vårt dagliga arbete. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Centrum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 december, 2023

  Teoretisk och praktisk utbildning inför insulindelegering

  OBS denna utbildningen är endast för medarbetare i SO Centrum

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Hisingen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2023

  Teoretisk och praktisk utbildning inför insulindelegering

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Nordost

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 december, 2023

  Teoretisk och praktisk utbildning inför insulindelegering

  OBS denna utbildningen är endast för medarbetare i SO Nordost

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Sydväst

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 december, 2023

  Semestervikarier delegeras normalt inte för insulin

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Digital informationssäkerhetsutbildning

  Online

  Informationssäkerthetsutbildning för alla medarbetare i Göteborg Stad.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Digital trekvart; Fakta om e-cigaretter och vitt snus bland unga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  I flera skolundersökningar framkommer tydligt att nya nikotinprodukter, som e-cigaretter (vejp) och vitt snus, blir allt vanligare bland ungdomar. Många tror att dessa produkter är ofarliga, men vilka är riskerna och konsekvenserna när unga använder nikotinprodukter?​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
 •  Direktupphandling - Utbildning i direktupphandling

  Online

  Utbildning i direktupphandling för dig som ska göra en direktupphandling i Göteborgs Stad.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Drickvattenrening - processteg kemisk fällning och sedimentering PN

  Online

  Genomgång av processtegens funktion och nytta, hur de kan styras och kontrolleras samt risker.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Dövas livsvillkor och vardag ur olika perspektiv

  Online

  I denna webbutbildning får du möjlighet att lyssna på tre olika föreläsningar om dövas livsvillkor och vardag. Ämnena för de tre olika föreläsningarna är:
  Dövas livsvillkor och vardag
  Tillgänglighet ur ett dövt perspektiv
  Äldre dövas livsvillkor och vardag

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
 •  Ekonomisk granskning av leverantörer inom upphandling

  Online

  Ekonomisk granskning av leverantörer inom upphandling

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Ergonomiföreläsning med Marianne Nordin från Falck

  Lärarledd

  Föreläsningen är för er som arbetar på exploaterings- eller stadsbyggnadsförvaltningen och är en del av Hälsoveckan.

 •  Ergonomiworkshop med Marianne Nordin från Falck

  Lärarledd

  Workshopen är för er som arbetar på exploaterings- eller stadsbyggnadsförvaltningen och är en del av Hälsoveckan.

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Från ord till handling – En utbildning om Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete

  Online

  Webbutbildningen handlar om hur vi tillsammans går från ord till handling för en ekologiskt hållbar stad 2030. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda, chefer och medarbetare i Göteborgs Stad.

  ÄmnesområdeMiljö och hållbarhet
 •  Förflyttningsutbildning

  Program

  Grundläggande kunskaper i ergonomi och förflyttningsteknik. 

 •  Förnyad konkurrensutsättning

  Online

  Denna grundläggande webbutbildning ska hjälpa dig att få en förståelse för processen och förbereda dig på att göra en förnyad konkurrensutsättning på egen hand.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Förändringsledning - Att kommunicera i förändring Grupp C

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2023

  Utbildningen vänder sig till ledare och stödresurser som gått utbildningen Att leda i förändring (basutbildningen eller steg 1). Under tre timmar fördjupar vi oss både teoretiskt och praktiskt i frågor kring kommunikationens roll under planeringen och genomförandet av en förändringsresa.

  ÄmnesområdeHR
  Kommunikation
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Förändringsledning - Att leda i förändring Bas Grupp A

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 januari, 2024

  Utbildningen vänder sig främst till stödfunktioner som:

  • HR-specialister
  • Kommunikatörer
  • Utvecklingsledare
  • Projektledare
  • Verksamhetsutvecklare

  samt till fackliga representanter som har roller i samverkan kring förändringsresor.
  Under en halvdag varvar vi de senaste teorierna i förändringsledning med reflektioner och övningar utifrån era aktuella utmaningar.

  ÄmnesområdeHR
  Kommunikation
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Förändringsledning - Att leda i förändring Bas Grupp BB

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 mars, 2024

  Utbildningen vänder sig främst till stödfunktioner som:

  • HR-specialister
  • Kommunikatörer
  • Utvecklingsledare
  • Projektledare
  • Verksamhetsutvecklare

  samt till fackliga representanter som har roller i samverkan kring förändringsresor.
  Under en halvdag varvar vi de senaste teorierna i förändringsledning med reflektioner och övningar utifrån era aktuella utmaningar.

  ÄmnesområdeHR
  Kommunikation
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Förändringsledning - Att leda i förändring Bas Grupp C

  Lärarledd

  Utbildningen vänder sig främst till stödfunktioner som:

  • HR-specialister
  • Kommunikatörer
  • Utvecklingsledare
  • Projektledare
  • Verksamhetsutvecklare

  samt till fackliga representanter som har roller i samverkan kring förändringsresor.


  Under en halvdag varvar vi de senaste teorierna i förändringsledning med reflektioner och övningar utifrån era aktuella utmaningar.

  ÄmnesområdeHR
  Kommunikation
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Gemensam introduktion för nyanställda

  Lärarledd

  En till två gånger om året erbjuds du som nyanställd gemensamma introduktionstillfällen. Dessa består av en halvdag då nyanställda samlas för att få en god bild av förvaltningen, avdelningarna och stadsutvecklingen i Göteborg.

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning- att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer

  Lärarledd

  Under utbildningen beskrivs och exemplifieras arbetet med att hjälpa våldsutsatta personer att återhämta sig genom att lägga fokus på bemötande. Utbildarna, Annika Eklund Erikson och Anna Olbers är socionomer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av arbete på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  GO-DigIT, Excel Grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 december, 2023

  Grundläggande introduktion till Excel och flera användbara funktioner som är bra att börja med. Utbildningen genomförs av GO-DigIT och är en utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom staden. Utbildningen riktar sig främst till medarbetare som har tillgång till Excelprogrammet på datorn (E3-licens) och som vill lära sig mer om Excels grunder. En enklare version av Excel finns på webben, men där finns inte alla funktioner som presenteras i denna utbildning.

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  GO-DigIT, IT-ambassadör - Utbildningstillfällen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 januari, 2024

  Du som är IT-ambassadör i GO-DigIT är välkommen att anmäla dig till våra utbildningstillfällen. 
  Innan du själv håller i en utbildning för dina kollegor eller stöttar dem i digitalt arbetssätt kan det vara bra om du själv har tagit del av någon av GO-DigITs utbildningar. Vid varje utbildningstillfälle går vi igenom utbildningsmaterialet och du får möjlighet att tillsammans med andra IT-ambassadörer ställa frågor till någon av utbildningsledarna.

  Utbildningarna genomförs av GO-DigIT och är en utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom staden.

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  GO-DigIT, SharePoint Grund

  Lärarledd

  Utbildningen ger en grundläggande introduktion i Sharepoint och flera användbara funktioner samt hur dokumentbiblioteket kan användas. Utbildningen genomförs av  GO-DigIT och är en utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom staden. Utbildningen riktar sig till medarbetare som är medlem i en Sharepoint yta och har behörighet att arbeta på ytan. 

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  GO-DigIT, Sharepoint Redigering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 december, 2023

  Utbildning i Sharepoint för ägare och utsedda administratörer med behörigheten ägare. Utbildningen Sharepoint Redigering handlar om hur du som ägare kan anpassa (redigera/ändra) startsidan/vänstermenyn med fokus på ytans utseende och funktionalitet samt hur du administrerar behörigheter.

  Utbildningen genomförs av GO-DigIT och är en utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom staden.

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  GO-DigIT, Surfplatta i brukarnära arbete

  Online

  I denna webbutbildning lär du dig hur surfplattan kan användas i ditt dagliga arbete med brukare.
  Utbildningen är anpassad för smartphone.

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Ekonomi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Genomgången av delar inom ekonomistyrning och redovisning bidrar till ökad möjlighet att förstå och hantera ditt resultatansvar.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Inköp och upphandling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2024

  Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Att göra inköp till stadens verksamheter är en ansvarsfull och viktig uppgift  där vi vill stärka dig som chef och ge dig en grund till regelverket.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2024

  Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Utbildningen ledarskap för en kommunikativ organisation tar avstamp i stadens styrande dokument för kommunikation. Du får här tillfälle att reflektera kring ditt kommunikativa uppdrag som chef.

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Otillåten påverkan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2024

   Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Utbildning har som syfte att öka kunskapen i att hantera hot, våld och otillåten påverkan på arbetsplatsen.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundutbildning - Att arbeta i offentlig sektor - tjänstepersonens roll och ansvar

  Lärarledd

  En utbildning i hur det är att arbeta offentligt. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Grundutbildning - Fastighetsjuridik

  Lärarledd

  Grundläggande utbildning  i fastighetsjuridik. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Grundutbildning - Inköp och upphandling

  Lärarledd

  En introduktion i grunderna i de lagar och regler som styr våra inköp och upphandlingar

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Grundutbildning - Introduktion till Plan- och bygglagen

  Lärarledd

  Gemensam utbildning i plan- och bygglagen för nyanställda. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Grundutbildning - Mediarelationer

  Lärarledd

  En gemensam introduktion i hantering av media. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Grundutbildning – Projektledning i Antura för Göteborgs Stad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 januari, 2024

  Grundutbildningen Projektledning i Antura för Göteborgs Stad täcker in funktionsområden och arbetsmoment som projektledare och projektdeltagare utför i det dagliga arbetet med projekt. Vi går igenom hur man startar, organiserar, planerar, följer upp och avslutar ett projekt med hjälp av Antura.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundutbildning Förflyttningskunskap Elina

  Program

  Detta är en 2 dagars grundutbildning i förflyttningsteknik för god ergonomi samt lyft och lyftselekunskap och säkerhet. 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Grundutbildning i Ergonomi- och Förflyttningskunskap, Hisingen VT-24

  Program

  Obligatorisk utbildning på 2 dagar i Ergonomi- och Förflyttningskunskap för all omsorgspersonal inom Äldre Vård- och Omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för Funktionsstöd

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Grundutbildning i Ergonomi- och Förflyttningskunskap, Hisingen VT-24

  Program
  Nästa tillfälle startar: 23 april, 2024

  Obligatorisk utbildning på 2 dagar i Ergonomi- och Förflyttningskunskap för all omsorgspersonal inom Äldre, vård- och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för Funktionsstöd.

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Grundutbildning i Huvudbok, Unit4 ERP

  Online

  Utbildning ger användare kunskap i hur man bokför en huvudboksverifikation, samt hur man reverserar och omkonterar en verifikation.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Grundutbildning i IT- och verksamhetsarkitektur

  Lärarledd

  Utbildningen ger dig en övergripande insikt i arbetet med IT- och verksamhetsarkitektur samt grundläggande kunskap om verktyg och metoder för att kunna beskriva en verksamhets övergripande nuläge och framtida målläge utifrån perspektiven verksamhet, information, applikation och infrastruktur.

  ÄmnesområdeData och It
  Ledarskap och utveckling
  Övrigt
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Handleda grupper i arbetsbelastning och återhämtning

  Program

  Vill du leda en utbildning om arbetsbelastning och återhämtning för hela arbetslaget?

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Handledarutbildning för kunskapsöverföring PN

  Online

  Handledarutbildning ger förståelse för hur medarbetares/kollegors arbetsplatsförlagda lärande, fungerar och vad du behöver för kunskapsöverföring. Du får också kompetens för att introducera nyanställda.

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Hantera din samarbetsgrupp i Teams - grundutbildning för ägare

  Online

  Detta är en grundläggande utbildning för dig som vill komma igång i rollen som ägare till en samarbetsgrupp i Teams. Du får lära dig hur du hanterar behörigheter och roller samt hur du anpassar gruppens inställningar för era behov.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Hantera dina filer i Sharepoint, Teams och Onedrive - en grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2023

  Hur funkar det egentligen med filer och att dela dokument? Var finns dom? Vem kommer åt dom? I detta webbinarie får du lära dig grunderna i hur det funkar med filer i Microsoft 365. Vi utgår från verktygen Onedrive, Sharepoint och Teams och reder ut begreppen.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  IA (Informationssystem arbetsmiljö) för HR och chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2024

  Anmälan till denna utbildning riktar sig till dig som är chef eller HR i Göteborgs Staden och som önskar komplettera webbutbildningen (IA för chef och skyddsombud) med en lärarledd digital utbildning.  

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  IA (Informationssystem arbetsmiljö) för huvudskyddsombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2024

  Anmälan till denna utbildning riktar sig till dig som är huvudskyddsombud i Göteborgs Staden och som önskar komplettera webbutbildningen (IA för chef och skyddsombud) med en lärarledd digital utbildning.  

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  IA för chef och skyddsombud

  Online

  IA systemet hanterar medarbetarnas rapporteringar av riskobservationer, tillbud, skada och kränkningar/diskriminering. Vi går igenom IT-systemet och hantering av inkomna händelser.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  IA för medarbetare

  Online

  I IA systemet rapporterar du riskobservationer, tillbud, skada och kränkningar/diskriminering. Vi går igenom hur du rapporterar en händelse och du får en bakgrund kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  IA utbildning för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 januari, 2024

  Anmälan till denna utbildning riktar sig till dig som är chef på stadsbyggnadsförvaltningen.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Intervjuutbildning för chefer

  Lärarledd

  Detta är ett tillfälle för chefer att träna på och lära mer kring metodik och teknik i intervjusituationer med kompetensbaserad rekrytering som utgångspunkt. Utbildningen ger deltagarna färdigheter, kunskaper och praktiska verktyg som de kan omsätta och använda i vardagen. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Introduktion - Ny projektledare på Intraservice

  Online

  Utbildningen vänder sig till dig som är ny projektledare på Intraservice och ska fungera som en kort introduktion inom projektstyrning på Intraservice.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Introduktion för semestervikarier inom hemtjänsten

  Online

  Välkommen till introduktion för semestervikarier.

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Introduktion för timvikarier i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för timvikarier i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. I introduktionsutbildningen får alla nyanställda timvikarier ta del av information som är bra att veta innan de börjar arbeta.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Introduktion nyanställd på stadsbyggnadsförvaltningen

  Program

  Detta program samlar de delar som utgör den gemensamma introduktionen för nyanstäldla på stadsbyggnadsförvaltnignen. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Introduktion till Knowledge

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som ska söka information och använda kunskapsartiklar i ditt dagliga arbete.
  Du lär dig söka, flagga och länka artiklar till ärenden

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Kommunikation
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Introduktion Vård och omsorgsboende

  Online

  Introduktionen ger grunden för uppdraget, förbereder medarbetaren på vad yrkesrollen innebär samt vilka metoder och arbetssätt som används.

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Jobba på myndighet - Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Jobba på myndighet – förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Jobba på myndighet – Intraservice

  Online

  Jobba på myndighet – Intraservice

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Juridiknyheter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2023

  Upphandlingsjuristerna på Inköp och upphandling informerar om senaste nytt inom upphandlingsrätten.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
 •  Kamerabevakning del 1

  Online

  Hur Kretslopp och vatten ska hantera kamerabevakning utifrån gällande lagstiftning

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 1 - Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Första kapitlet handlar om att arbeta i Göteborgs Stad och information om förvaltningen.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 2 - Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Andra kapitlet handlar om Digitala navet, Personec självservice och IA-systemet.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 3 - Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Fjärde kapitlet handlar om Förmånsportalen och Falck Healthcare.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 4 - Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Femte kapitlet handlar om programmen i Microsoft 365.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Katarina testar

  Lärarledd

  szdfgsdg

 •  Kategoristyrning – en introduktion för medlemmar i kategoriråd

  Online

  En introduktion för medlemmar i kategoriråd

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kategoristyrning - En introduktion till Göteborgs Stads kategoristyrning

  Online

  En introduktion till Göteborgs Stads kategoristyrning

  ÄmnesområdeInköp och beställning
 •  KBT/ACT

  Lärarledd

  Psykologenheten Göteborgs Stad anordnar:

  KBT/ACT utbildning hösten 2023

  11-12 september

  2-3 oktober 

  24 oktober

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Kom igång med Microsoft 365 - en grundutbildning

  Lärarledd

  I detta webbinarium går vi igenom grunderna i Microsoft 365. Webbinariet vänder sig till dig som vill komma igång med verktygen.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Kommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Kom igång med Onenote - en grundutbildning

  Lärarledd

  I detta webbinarium får du en genomgång av Onenote från grunden. Webbinariet vänder sig till dig som vill komma igång med tips hur du kan använda Onenote.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Kom igång med Teams - Chatt och möten

  Online

  Syftet med utbildningen är att komma igång med Teams. Att varje deltagare ska veta hur man hanterar en chatt i Teams samt hur man bokar i digitala möten via Teams.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kunskapstest för blivande gode män eller förvaltare

  Online

  Kunskapstest for blivande gode man eller forvaltare, Goteborgs Stad

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kursledarutbildning Förälder i nytt land

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 mars, 2024

  Introduktion till metod och material i Göteborgs stads föräldraskapsstöd för nyanlända och utrikesfödda föräldrar.

   

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  LAS-hantering Winlas klient

  Program
  Nästa tillfälle startar: 11 januari, 2024

  Denna utbildning riktar sig till dig som ska arbeta med LAS-hantering.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypBlandat lärande
  Lärarledd utbildning
 •  Livsmedelshygien PN

  Online

  I denna utbildning ökar du medvetenheten om hur viktigt det är att ha en god hygien för att inte riskera att dricksvattenkvaliteten påverkas.
  Detta gäller såväl den personliga hygienen som vid olika former av arbetsutförande.

  ÄmnesområdeTeknik och bygg
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Lustgas: fakta och risker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 januari, 2024

  Föreläsningen syftar till att öka kunskapen om vad lustgas är och vad det finns för risker med att använda substansen.  Vikten av att våga prata med unga om det och var du kan söka stöd om behov finns.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Centrum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 december, 2023

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Hisingen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 december, 2023

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Nordost

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2023

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Sydväst

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2023

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Lärledarutbildning - Kollegialt lärande kursstart vår 2024

  Lärarledd

  Lärledarutbildningens syfte är ​​att stärka de pedagoger som har i uppdrag att leda det kollegiala gemensamma lärandet. ​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  M23

  Online

  En webbutbildning i bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av Stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar

  ÄmnesområdeTeknik och bygg
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Microsoft 365 mars 2023

  Lärarledd

  Utbildningen fokuserar på programmen som ingår i Microsoft 365: Teams, Word, Excel och Powerpoint. Vi kommer gå igenom programmen både i webbversion och i datorversion.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Miniwebbserie Förtroendemannarutinen ordföranderoller

  Online

  Denna webbutbildning riktar sig till dig som genomfört utbildning i FMR och är ett stöd och komplement till utbildningen Personec
  Förtroendemannarutinen webb för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande där du erhållit behörighet.

  Utbildningen repeterar arbetssätt, bevilja uppdrag, bevilja och korrigera poster samt genomföra kostnadskontroll.

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec Chef- Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Miniwebbserie är en stöd och komplement till den löneadministrativa processen och ersätter ej ordinarie lärarledd utbildning.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec Ferie och uppehåll

  Online

  Miniwebbserie Personec Ferie och uppehåll

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  HR
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec Frånvaro - Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Miniwebbserie är ett stöd och komplement till den löneadministrativa processen och ersätter ej ordinarie lärarledd utbildning.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec förändring av anställning -Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Miniwebbserie är en stöd och komplement till den löneadministrativa processen och ersätter ej ordinarie lärarledd utbildning.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Moms - allmän grundkurs för bolagen

  Lärarledd

  En grundläggande utbildning som ger en genomgång av reglerna för mervärdersskatt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Moms grundutbildning för förvaltningar

  Lärarledd

  Endags grundläggande utbildning som ger en genomgång av regler för mervärdesskatt och momsersättning. Behandlar de två momssystemen i kommunen. Bland annat gås igenom regler om skatteplikt och undantag från moms, EU-handel och momsersättning (6%, 5% och 18%).

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Inköp och beställning
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Nekksus Hypergene Personal - Workshop i löneanalys

  Lärarledd

  Utbildningen ger dig som förhandlingsledare förutsättningar för att genomföra en lönekartläggning med hjälp av IT-stödet Nekksus Hypergene Personal.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Ny i ledarrollen

  Program
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Den här utbildningen vänder sig till dig som är relativt ny i din ledarroll som chef med minst 1 års erfarenhet. Syftet är att stärka dig i rollen som ledare och därmed långsiktigt främja ett gott ledarskap i staden. 

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec - AB i förhållande till Personec

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2024
  Denna utbildning riktar sig till dig som gått grundutbildning i Personec. Vi går igenom hur våra arbetsrättsliga lagar och avtal hänger ihop med Personec.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec + Time Care Planering = Sant

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 december, 2023
  Denna utbildning riktar sig till dig som gått grundutbildning i Personec och Time Care Planering. Vi går igenom hur anställningar och schema hänger ihop i de två systemen.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Ferie och uppehåll

  Lärarledd
  Denna utbildning riktar sig till dig som är skoladministratör och gått grundutbildning i Personec. Vi går igenom de olika momenten i Personec och inriktar oss på ferie- och uppehållsanställningar.
  ÄmnesområdeFörskola och skola
  HR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Frånvaro en heldag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2024
  Denna utbildning sig riktar sig till dig som arbetar som chef, chefsstöd eller HR-specialist.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Frånvaro, två halvdagar

  Lärarledd

  Denna utbildning sig riktar sig till dig som arbetar som chef, chefsstöd eller HR-specialist.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Förhandling - grundutbildning IT-stöd

  Program

  Denna utbildning vänder sig till dig som ska arbeta med löneöversyn i IT-stödet Personec Förhandling.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Förtroendemannarutinen webb för nämndsekreterare

  Lärarledd

  Denna utbildning är obligatorisk för dig som är nämndsekreterare och ska rapportera in i Förtroendemannarutinen. Vi går igenom arbetssätt och de olika momenten för rollen nämndsekreterare i Personec webb.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Förtroendemannarutinen webb för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande

  Lärarledd

  Denna utbildning är obligatorisk för dig som är ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande. Vi går igenom de olika momenten bevilja uppdragsposter, digital attest och kostnadskontroll för rollen Ordförande i Personec webb.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Grundutbildning - två heldagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 januari, 2024

  Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny administratör, ny chef eller ny HR-specialist i staden och ska kunna registrera anställningar. Vi går igenom vårt gemensamma arbetssätt i Personec inom Göteborgs Stad. Vi visar också vad din roll ansvarar för i systemet.

  Utöver arbetssätt och rollbeskrivning får du möjlighet att själv lägga upp och avsluta en anställning i en utbildningsmiljö. Du får även öva på att hantera de vanligaste avvikelserna från medarbetarnas schema.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Grundutbildning för chef

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2024

  Personec grundutbildning riktar sig till dig som arbetar i Personec med rollen chef och samarbetar tätt med kollega med chefsstödsroll som stöttar upp med att administrera gällande upplägg, förändringar o avslut av anställningar.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Organisationsträdet Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 december, 2023
  Denna utbildning riktar sig till dig som ska arbeta med Personecs organisationsträd och ska få rollen trädbyggare för din förvaltning och/eller bolag. Vi går igenom hur man bygger och gör förändringar i organisationsträdet, samt vad man behöver tänka på och vilka andra roller man ska vara i kontakt med inför och efter förändringar
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec- Rapporten kostnadskontroll- Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Kostnadskontrollen är en rapport som du som chef ska kontrollera och godkänna en gång per månad.

  ÄmnesområdeHR
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Personec Rapporter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024


  Denna utbildning riktar sig till dig som gått grundutbildning i Personec. Vi går igenom de rapporter som finns att tillgå i Personec.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec självservice för medarbetare - Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Ge medarbetare grundläggande kunskaper i att rapportera in avvikelser och kontrollera sin lön.

  Utbildningen riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad. Den innehåller arbetssätt och visar hur du rapporterar in avvikelser och kontrollerar din lön, med mera.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  Övrigt
 •  PPS - Fördjupad projektstyrning, steg 2

  Lärarledd

  Har du komplexa utmaningar in dina projekt?
  Behöver du avancerade planeringsmetoder?
  Krävs det att du samordnar olika produktionsmodeller?

  Steg 2 täcker många områden och är en blandning av övningar och teori. Kursen är en påbyggnad till Steg 1 och vi tittar närmare på många av de kompetenser som vi jobbade med då och lägger också till nya områden. Vi lägger fokus på övergripande områden som hur vi anpassar projektet till olika produktionsmodeller - t.ex. agilt – och hur vi hittar den effektivaste strategin för leverans av projektet resultat för att maximera bidraget till effektmålet och hur vi bäst kan stötta en pågående affär.

  Vi ser hur balansen i organisationen mellan linje och projekt påverkar våra möjligheter att styra projektet. Vi dyker djupare i tekniker som WBS och milstolpar, vi lär oss om estimering och earned value, vi räknar på risker och åtgärder för att definiera en korrekt riskpott.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Grundläggande projektstyrning, steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 april, 2024

  Kursen PPS Steg 1 hjälper dig att styra ditt projekt från start till slut. Som projektledare måste du kunna lägga en stabil grund för projektet och förankra mål, planer och status till alla berörda. När en bra planering är etablerad kommer genomförandet blir både tydligare och enklare för alla inblandade. Efter kursen kommer du kunna planera, styra, ändra och följa upp ditt projekt på ett framgångsrikt sätt.

  Kursen ger dig större chans att lyckas med dina projekt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Ledarskap

  Lärarledd

  Vill du ha stöd för att kunna engagera och kommunicera med ditt projektteam?
  Vågar du vara dig själv i en ledande roll?
  Kan du hantera konflikter?

  PPS Ledarskap ger dig de kunskaper du behöver för att leda människor i ett gemensamt projektarbete. Du lär dig dra nytta av medarbetarnas samlade kompetens och kapacitet, samt hur du skapar ett vinnande lag, att kommunicera effektivt och hantera olika konfliktsituationer.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Portföljstyrning

  Lärarledd

  Startar ni rätt projekt för att nå era strategiska mål?

  Leder initiativen till de förändringar ni är ute efter?

  Får ni resurserna att räcka till?

  PPS Portföljstyrning hjälper dig att omsätta verksamhetens strategi till praktisk handling. Du lär dig hur man värderar ett initiativ mot verksamhetens mål och hur man prioriterar portföljen.

  Portföljstyrning handlar om att styra verksamhetsutvecklingen genom att starta de initiativ som behövs för att uppnå verksamhetens mål och följa upp så att önskade effekter realiseras.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Refresh för projektledare

  Lärarledd

  Var det ett tag sedan du gick en PPS projektledarutbildning?
  Behöver du fräscha upp dina PPS-kunskaper inför ett kommande projekt eller certifiering?

  PPS Refresh för projektledare är en distanskurs som hjälper dig att repetera och fräscha upp PPS grundläggande projektledarfärdigheter. Kursen är för dig som redan gått PPS Steg 1 – grundläggande projektstyrning men som av olika anledningar känner ett behov av att få en repetition och genomgång av detta igen.

  Kursen kan vara en bra förberedelse för dig som vill certifiera dig.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Styrgrupp och beställare

  Lärarledd

  Hur engagerad är styrgruppen?
  Är styrgruppen där för att säkerställa ett lyckat projekt?
  Är styrgrupp och beställare tydliga ambassadörer för projektet?

  Engagemang och ledarskap är nycklar för att lyckas med ditt styrgruppsarbete. Som styrgruppsmedlem och beställare måste du kunna tydliggöra effektmålet och förklara hur de bidrar till de strategiska målen i din organisation. Du hanterar både projektet, verksamheten och det förändringsarbete som krävs för att nå effektmålet. Detta kräver ett bra samarbete med både projektledning och verksamhet. PPS

  Styrgrupp ger dig verktyg och inspiration för att ge både projektet och verksamheten de bästa förutsättningarna att lyckas.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Prata med föräldrar - en inspirationsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 februari, 2024

  Utbildningen vänder sig dig som vill veta mer om handboken Prata med föräldrar. Under halvdagen får du ta del av hur materialet är uppbyggt och prova på övningar med fokus på tillitsbaserad och interkulturell dialog.  

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Presentationsteknik övning

  Online

  Presentation övning

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Proceedo - Fakturaadministratör

  Online

  Utbildningen är för dig som arbetar som fakturaadministratör i Proceedo. I utbildningen får du som fakturaadministratör en grundläggande kunskap inom fakturahantering och systemuppsättning

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Processutveckling - Beställning för grupper

  Lärarledd

  Önskar ni en förvaltningsspecifik utbildning. 

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  Övrigt
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Processutveckling 2024

  Program
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2024

  Brottas du med processkartor och andra processfrågor? Kanske har du ett verktyg att rita processer i men inte metoder för hur du ska tänka när du kartlägger och utvecklar processer?

  I den här utbildningen får du närmare utforska olika metoder som ger stöd för att kartlägga och förutsättningar för att förbättra en verksamhets processer.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  Övrigt
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Program 2021-12-09

  Program

  Test för utbildning

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Program Maria Test

  Program

  Test utbildning för att skapa program

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningstypBlandat lärande
  Fysisk utbildning
  Webbutbildning
 •  Programmet grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM)

  Program

  Deltagaren får grundläggande kunskaper i de arbetsmiljöregler som gäller och hur man samverkar och skapar medverkan med de aktörer som finns. Utbildningen lägger stor vikt vid hur Göteborgs Stad i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare arbetar för att få ett bra grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen.

  Programmet består av tre heldagar och du väljer datum under Mitt lärande efter att du anmält dig till programmet. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Reading to learn

  Lärarledd

  Text

 •  Rehabutbildning för HR

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2024

  Metoder och arbetssätt i rehabilitering och omplacering i Göteborgs Stad. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Repetition Läkemedelshantering – Fysisk utbildning

  Lärarledd

  Repetition i läkemedelshantering för vård- och omsorgspersonal inom Äldre, vård och omsorg samt Funktionsstöd i Område Sydväst i Göteborg.

  För dem som har delegering men vars grundutbildning i läkemedelshantering är mer än 5 år gammal.

  Vid anmälan av minst 10 medarbetare från samma arbetsplats kan utbildning bokas av EC och hållas på arbetsplatsen. 
  Kontakt tas då med utbildningssjuksköterska Annika Löf.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Råvatten - introduktion PN

  Online

  Här får du följa vattnets väg från fjällvärlden till göteborgarnas kranar.

  ÄmnesområdeTeknik och bygg
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Råvatten - Kvalitet PN

  Online

  En beskrivning av hur kvalitet på råvatten påverkas och hur det kan kontrolleras. Viss koppling till rutiner i verksamhetshandboken

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Råvatten - Kvantitet PN

  Online

  I utbildningen får du en förståelse för vattenresursförvaltning, vattenrättigheter och lagstiftning

 •  SAM – repetitionsutbildning för chefer

  Lärarledd

  Syftet är att stärka dig som chef i ditt systematiska arbetsmiljöarbete som du driver tillsammans med medarbetare och skyddsombud i din verksamhet.   

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Schemautbildning Skola24 - Grund steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 februari, 2024

  Schemautbildning i Skola24 Grund Steg 1 vänder sig till nya schemaläggare för årskurs F-9.
  Målet är att ge verktyg och arbetssätt för att lägga ett schema från timplan till färdigt schema. Ge färdigheter i schemaförändringar under läsåret, ta fram verksamhetsrapporter samt att hantera elever med individuellt schema.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Sekretessprövning i offentlig upphandling

  Online

  En introduktion till sekretessprövningen av handlingar som har begärts ut i en offentlig upphandling.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Sekundär traumatisering – att påverkas och förändras av arbetet

  Lärarledd

  Utbildning med Linn Moser Hällen riktad till chefer, HR-personal och skyddsombud. Syftet är att ge kunskap om hur vi påverkas av arbetet med våld i nära relationer och hur det går att skapa hållbarhet i yrkeslivet​.

  ÄmnesområdeHR
  Hälso- och sjukvård
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Sexualitet, samtycke och relationer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 januari, 2024

  ​​Utbildningen är utformad för att stärka skolpersonalens kompetens och engagemang i frågor kring sexualitet, samtycke och relationer, i enlighet med de riktlinjer som presenteras i den nya läroplanen Lgr 2022. Genom en kombination av föreläsningar och praktiska övningar syftar utbildningen till att ge deltagarna både teoretisk kunskap och verktyg för att navigera och stödja elever på dessa områden.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Starta din AI-resa

  Program
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2024

  Lär dig grunderna i artificiell intelligens (AI) tillsammans med andra i en studiecirkel.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  Övrigt
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Stratsys - Riskhantering och kontroll B - processer och arbetssätt, dialog, Nämnd/Styrelseprodukt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2023

  I anslutning till riskhanteringen i Stratys på nämnd/styrelsenivå går vi genom centrala och lokala processer och arbetssätt och byter erfarenheter i dialog med gruppens deltagare.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Stratsys - Riskhantering och kontroll B - processer och arbetssätt, dialog, Verksamhetsprodukt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2023

  I anslutning till riskhanteringen i Stratys på verksamhets/avdelnings- eller enhetsnivå går vi genom den lokala processen och arbetssätt och byter erfarenheter i dialog med gruppens deltagare.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Systemadministratör i Proceedo

  Online

  Utbildningen är för dig som arbetar som systemadministratör i Proceedo.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Temautbildning - Det viktiga samtalet för Chefer

  Program

  Välkommen till en utbildning där du kan utvecklas i att skapa ett bra samtalsklimat i din verksamhet. Du kommer att få tips på hur du gör de viktiga samtalen mindre svåra, hur du förbereder dig och dina medarbetare inför samtalet och vad du kan tänka på under samtalet. 

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Temautbildning - Det viktiga samtalet för HR

  Program

  Välkommen till en utbildning där du kan utvecklas i att skapa ett bra samtalsklimat i din verksamhet. Du kommer att få tips på hur du gör de viktiga samtalen mindre svåra, hur du förbereder dig och dina medarbetare inför samtalet och vad du kan tänka på under samtalet. 

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Test Emma W

  Program

  Ett kursprogram med x antal utbildningstillfällen som handlar om X och Y

  UtbildningstypBlandat lärande
  Lärarledd utbildning
  Webbutbildning
 •  Test Maria Cruz

  Lärarledd

  Testutbildning där du lär dig det mesta.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
 •  Test Pia

  Lärarledd

  Välkommen på Introduktionsutbildning

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
 •  Testutbildning med anmälningsformulär

  Lärarledd
   

  Mål

  Att få alla specialkost samlade i ett formulär som utbildningsledarna kan dra ut .
   

  Förkunskaper 

  X
   

  Målgrupp

  X
   

  Material

  X
   

  Omfattning

  X
   

  Plats

  X
   

  Kostnad

  X
   

  Innehåll

  • x
  • x
  • x
   

  Utbildningsansvarig

  Vid frågor kontakta
   

  Hantering av personuppgifter

  X
   
  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Time Care Planering - Grundutbildning för administratör/stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 december, 2023

  Genomgång av Time Care Planering med fokus på anställningar, frånvaro och din roll som stöd i både Time Care Planering och Personec. OBS! Innehåller ej diffkorrigering.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Planering - Grundutbildning för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 januari, 2024

  Genomgång av Time Care Planering med fokus på de delar som är viktiga för dig som chef. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Planering - Grundutbildning för schemaadministratörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 december, 2023
  Genomgång av Time Care Planering med fokus på schemaläggning och din roll som stöd åt medarbetarna.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Planering repetition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 februari, 2024

  Denna utbildning vänder sig till dig som idag arbetar som schemaadministratör, planerare eller chef i Time Care Planering. Den är lämplig för dig som behöver en repetition. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Pool – Grundutbildning för bemanningsplanerare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 februari, 2024

  Genomgång av Time Care Pool med fokus på de olika programdelarna i IT-stödet.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Time Care Pool & Personec

  Lärarledd

  Den här utbildningen riktar sig till dig som har gått grundutbildningen i Time Care Pool och Personec.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Inköp och beställning
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Trivsamma måltider inom ÄVO

  Online

  Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med mat och måltider inom ÄVO och ger dig verktyg för hur du kan göra måltiderna trivsamma.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Underhåll del 1 PN

  Lärarledd

  xxxxx

  ÄmnesområdeÖvrigt
 •  Underhåll PN 1 Underhållsbegrepp

  Online

  Förekommande underhållsbeprepp som används av Dricksvattenproduktion

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Underhåll PN 2 Underhållsstrategi

  Online

  Underhållsstrategin beskriver hur underhåll skall bedrivas samt hur resultat av underhållet och effektivitet i underhållsarbetet skall mätas.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Underhåll PN 3 Exempel och tillämpning

  Online

  Genomgång hur underhåll kan tillämpas och nyttan med underhållssystem

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Uppföljning Sammanträdeshantering Ciceron DoÄ Höst 2023

  Lärarledd

  Uppföljning i Sammanträdeshantering (inklusive Ciceron Assistent) är till för dig som gått utbildningen i Sammanträdeshantering (inklusive Ciceron Assistent). Du tillhör även något av förvaltningarna eller bolagen som inför det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2023

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Uppföljning Sammanträdeshantering Ciceron DoÄ Vår 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2024

  Uppföljning i Sammanträdeshantering (inklusive Ciceron Assistent) är till för dig som genomfört utbildningen i Sammanträdeshantering (inklusive Ciceron Assistent). Du tillhör även något av förvaltningarna eller bolagen som inför det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Uppföljningstillfälle Registrering och ärendehantering Ciceron DoÄ Höst 2023

  Lärarledd

  Uppföljning i Registrering och ärendehantering är till för dig som gått utbildningen i Registrering och ärendehantering. Du tillhör även något av förvaltningarna eller bolagen som inför det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2023.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Uppföljningstillfälle Registrering och ärendehantering Ciceron DoÄ Vår 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 januari, 2024

  Uppföljning i Registrering och ärendehantering är till för dig som gått utbildningen i Registrering och ärendehantering. Du tillhör även något av förvaltningarna eller bolagen som inför det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Uppstart fördjupade uppdrag i hygien för medarbetare inom VOB, HTJ, FS, Persass

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2023

  Utbildningen vänder sig till undersköterskor, vårdbiträden,  stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter samt övriga med motsvarande kompetens som har fått ett fördjupat uppdrag i hygien - före detta hygienombud

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Uppstart fördjupade uppdrag i hygien för SSK/AT/ FT

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 januari, 2024

  Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som har fått ett fördjupat uppdrag i hygien - före detta hygienombud

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Utbildning för utbildare

  Lärarledd

  Kompetenscentrum våld i nära relationer erbjuder en utbildning för utbildare riktad till kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
 •  Utbildning i Ciceron Assistent - Ciceron DOÄ Vår 2024

  Online

  Utbildning i Ciceron Assistent är tillgänglig för dig som är förtroendevald i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Utbildning i Ciceron för handläggare Hösten 2023

  Lärarledd

  Utbildningen Ciceron för handläggare är tillgänglig för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2023. Den vänder sig till lokala utbildare som i sin tur ska utbilda sina handläggare på förvaltningen eller bolaget.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning i Ciceron för handläggare Vår 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 januari, 2024

  Utbildningen Ciceron för handläggare är tillgänglig för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024. Den vänder sig till lokala utbildare som i sin tur ska utbilda sina handläggare på förvaltningen eller bolaget.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning i Mallhantering för Ciceron DoÄ Vår 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024

  Utbildning i Mallhantering för Ciceron är tillgänglig för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning i Registrering och ärendehantering Ciceron DoÄ Höst 2023

  Lärarledd

  Utbildning i Registrering och ärendehantering är tillgänglig för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2023.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning i Registrering och ärendehantering Ciceron DoÄ Vår 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 januari, 2024

  Utbildning i Registrering och ärendehantering är till för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning i systemadministration Ciceron DoÄ Höst 2023

  Lärarledd

  Utbildning i Systemadministration är tillgänglig för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2023.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning i Systemadministration Ciceron DoÄ Vår 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 januari, 2024

  Utbildning i Systemadministration är tillgänglig för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning i verktygslådan - Employer Branding

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2024

  En utbildning om Göteborgs Stads kommunikationskoncept för employer branding som har en verktygslåda med mallar och instruktioner. 

  ÄmnesområdeHR
  Kommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning med dataskyddsenheten: Grundutbildning dataskydd

  Lärarledd

  Utbildningen är till för dig som vill lära dig grunderna i dataskydd. Dataskyddsenheten går igenom de viktigaste delarna i dataskyddsförordningen (GDPR) som du behöver ha kunskaper om i ditt dagliga arbete. Välkomna!

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning med dataskyddsenheten: Personuppgiftsincidenter

  Lärarledd

  Lärarledd grundläggande utbildning om personuppgiftsincidenter. Dataskyddsenheten går igenom centrala regler som du som medarbetare behöver känna till för att kunna identifiera och hantera personuppgiftsincidenter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning Sammanträdeshantering (inkl Ciceron Assistent) Ciceron DoÄ Hösten 2023

  Lärarledd

  Utbildning i Sammanträdeshantering (inklusive Ciceron Assistent) är tillgänglig för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2023.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning Sammanträdeshantering (inkl Ciceron Assistent) Ciceron DoÄ Våren 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 januari, 2024

  Utbildning i Sammanträdeshantering (inklusive Ciceron Assistent) är till för dig som arbetar i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning till AFA informatör

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 januari, 2024

  Två-dagars utbildning med AFA-försäkring,

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Utbildning: grafisk manual, bild och mallar

  Program

  Grundutbildning om grafisk profil och manual i form av ett webbinarium i Teams uppdelat på tre tillfällen. Vid alla tillfällen pratar vi övergripande om grafisk profil och manual men varje tillfälle har även ett fördjupningsområde som tar största delen av tiden. 

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Utbildningsportalen - grundutbildning för utbildningsledare

  Online

  Webbutbildningen vänder sig till dig som är eller ska vara utbildningsledare i Utbildningsportalen.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Utbildningsprogram (AB)

  Program

  Ett program för X med olika utbildningsmoduler att anmäla sig till. Välkommen att anmäla dig om du är X och har fått beviljat från chef att delta. Utbildningsmodulerna innehåller X och Y, med mera.
  Programmet arrangeras av GO-DigIT.
   

 •  Utvecklande ledarskap

  Program
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2023

  UL vänder sig till dig som har en ledande befattning, i första hand som chef. Du får insikt i hur du kan utveckla ditt eget ledarskap och lär dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvar. 

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Utvärdering i offentlig upphandling

  Online

  Fredrik Rogö är upphandlingsjurist på Inköp och upphandling och går igenom utvärdering kopplat till offentlig upphandling.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Visma Recruit grundutbildning

  Online

  Utbildningen går igenom hur du skapar och hanterar en rekrytering i Visma recruit.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Visning analysrapporten i BUPA Hypergene

  Lärarledd

  Genomgång av utformningen i analysrapporten i BUPA Hypergene.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Våga fråga om sex, våld och droger

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2024

  ​​Utbildningen syftar till att öka förståelsen för att våga ta upp frågor om sex, våld och droger som en central del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga. Föreläsningar kombineras med praktiska övningar under utbildningen för en mer praktisk inlärning.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Våld i ungas nära relationer

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter unga som utsätts för våld eller utövar våld i partner- och partnerliknande relationer. 

  ​Vid kurstillfällena varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Våldsförebyggande arbete - en introduktion

  Lärarledd

  ​​Utbildningen fokuserar på våldsförebyggande arbete inom våld i nära relationer med utgångspunkt i WHO:s strategier. Du får grundläggande kunskap om våldsförebyggande arbete samt inspiration och verktyg för att initiera eller stärka din verksamhets arbete på området. Under utbildningen varvas föreläsningar med reflektioner och diskussioner. ​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Våldsförebyggande utbildning i tre steg – Nordost fritt från våld

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2024

  Kursen är tre halvdagar

  Del 1.   Grundutbildning    11 april  kl 9:00-12.00
  Del 2.   Workshop              25 april kl 9.00-12:00
  Del 3.   Nyckelperson        14 maj kl 9:00-12:00

  Utbildningen riktar sig till personal som arbetar inom socialförvaltning Nordost och vill arbeta våldspreventivt i din verksamhet. För att delta i tredje delen Nyckelperson är det önskvärt att ha utrymme för och uppdrag kring implementering av våldsprevention i sin verksamhet. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Att leda ett uppdrag

  Lärarledd

  Att leda uppdrag eller projekt – vad är egentligen skillnaden? Lär dig grunderna i att leda ett uppdrag på ett effektivt och organiserat sätt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Bli framgångsrik som projektägare/sponsor

  Lärarledd

  Hur aktiv är du i din styrande roll? Agerar du som sponsor på det sätt som förväntas av dig? Sitter du i en styrgrupp eller arbetar du i den? Lär dig vad som förväntas av dig i dina olika roller för att leda ditt projekt mot framgång!

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Grundutbildning för projektledare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 mars, 2024

  Lär dig grunderna i projektledning och förstå vilka pusselbitar som måste finnas på plats för att du ska lyckas leda framgångsrika projekt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Grundutbildning för projektmedlemmar

  Lärarledd

  Lär dig grunderna i hur du som projektmedlem på bästa sätt kan bidra till ett framgångsrikt och lyckat
  projekt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Ledarskap i projektorienterad verksamhet (tidigare Human Skills)

  Lärarledd

  Bli medveten om hur du uppfattas av andra, vilka som är dina starka sidor och vilka som kan förbättras. Lär dig anpassa ditt ledarskap till olika situationer och hur du kan använda din personlighet till att motivera och entusiasmera andra till bättre resultat.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Portföljledning

  Lärarledd

  I den här kursen får du en enkel och heltäckande modell för portföljledning och hur den kan införas i en organisation.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Programledning

  Lärarledd

  För att lyckas med stora komplexa förändringar krävs i många fall programledning, särskilt om det finns många intressenter och beroenden. En långsiktig satsning bryts då ned i hanterbara projekt och uppdrag. Programledningsmetodiken är en effektiv hjälp till att uppnå önskad nytta och värde, samt att se till att alla insatser styrs av organisationens mål och strategier.

  Utbildningen ger dig en enkel och övergripande förståelse för hur programledning kan stödja din organisations utvecklingsarbete.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Projektplanering och projektstyrning

  Lärarledd

  Bli en driven projektledare med bättre planering, uppföljning och styrning
  Denna kurs är det naturliga steget efter XLPM för Projektledare. Du får en värdefull samling verktyg inom planering, uppföljning och styrning av projekt och kunskapen att applicera dem i rätt situationer.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Återhämtning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 december, 2023

  Återhämtning är ett av arbetsmiljömålen i år och då satsar vi på detta och vi tar in en extern föreläsare.