Sexualitet, samtycke och relationer

​​Utbildningen är utformad för att stärka skolpersonalens kompetens och engagemang i frågor kring sexualitet, samtycke och relationer, i enlighet med de riktlinjer som presenteras i den nya läroplanen Lgr 2022. Genom en kombination av föreläsningar och praktiska övningar syftar utbildningen till att ge deltagarna både teoretisk kunskap och verktyg för att navigera och stödja elever på dessa områden.​ 

 

Mål

Målet är att skolpersonal ska få kunskap i hur arbetet med sexualitet, samtycke och relationer hänger ihop med värdegrunds- och likabehandlingsarbetet. De kommer även få verktyg för att inkludera ämnen om sexualitet, samtycke och relationer i ämnesundervisningen, med en medvetenhet om normer och normkritik. 
 

Förkunskaper 

​​Inga förkunskaper krävs​ 
 

Målgrupp

​​Skolpersonal främst årskurs 7–9. Utbildningen kan också vara givande för skolpersonal på mellanstadiet och gymnasiet.​ 
 

Material

Inget material krävs.
 

Omfattning

En halvdag.
 

Kostnad

Kostnadsfritt. 
 

Innehåll

  • Främjande och förebyggande arbete relaterat till risk- och skyddsfaktorer. 
  • Historisk översikt inom kunskapsområdet. 
  • Innehållet i styrdokumenten i Lgr 2022. 
  • Metoder för att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. 
  • Kopplingen mellan undervisningen och värdegrunds- och likabehandlingsarbetet. 
  • Synen på sexualitet och gällande normer. 
  • Förhållningssätt i arbetet. 
  • Praktiska övningar om samtycke och relationer. 
  • Tips på material och utbildningar. 
 

Utbildningsansvarig

Vid frågor kontakta:
 

Hantering av personuppgifter

Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.