​​ När slutar svartsjuka vara romantiskt? Om våld i ungas relationer

​​Utbildningen handlar om ungas relationer och när svartsjuka slutar vara romantisk. Många unga saknar erfarenhet och kunskap om vad som utgör en sund relation eller vilka rimliga krav man kan ha på en partner. Studier visare att unga är mer utsatta för våld därför kommer du att få med dig kunskap om hur våldet kan se ut, hur det kan upptäckas och vilket stöd en utsatta eller förövaren kan få. Utbildningen kommer även behandla hur du kan arbeta preventivt för att motverka våld i ungas relationer.  

​Vid utbildningstillfället kommer deltagarna att få prova på olika material och metoder finns tillgängligt för att arbeta främjande och förebyggande vad gäller våld i ungas relationer. Utbildningsdagen kommer att varva föreläsningar och övningar där deltagarna reflekterar och utbyter tankar med varandra.  ​ 

 

Mål

​​​Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter unga som antingen utsätts för våld eller utövar våld i partner- och partnerliknande relationer. Medarbetare ska bli stärkta i att upptäcka och agera när en person är utsatt för våld i nära relation, för att utsatta ska få det stöd, skydd och behandling som de har rätt till. Utbildningen innefattar även hur vi kan arbeta preventivt för att motverka att våld sker. ​
 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs.​
 

Målgrupp

​​Medarbetare i staden och avtalskommuner som möter ungdomar och unga vuxna i sitt arbete. ​ 
 

Material

Inget material krävs.
 

Omfattning

​​En heldag, 5 timmar.
 

Plats

Gårdavägen 2, lokal ​​Vinga.​
 

Kostnad

​​Kostnadsfritt.​ 
 

Innehåll

  • ​Vad som kan skilja ungas relationer från de vuxnas och vilka vägar våldet kan ta.  
  • ​Vilka varningssignaler finns,  
  • ​Hur kan vuxna fråga, bemöta och agera vid misstanke och upptäckt av våldsutsatthet.  
  • ​Jämställdhetsarbete för att motverka toxisk maskulinitet 
  • ​Sexualitet, samtycke och relationer som en del i det preventiva arbetet  
  • ​Vad är specifikt för våld i ungas relationer 
  • ​Vad innebär normaliseringsprocessen 
  • ​Tips på metoder och material för att arbeta preventivt. 
 

Utbildningsansvarig

Vid frågor kontakta:

Hantering av personuppgifter

Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.