Basutbildning om våld i nära relationer

En utbildning som fokuserar på att öka kunskapsnivån och stärka personal som regelbundet kommer i kontakt med barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kursen är uppdelad i en heldag och en halvdag och använder en varierad pedagogisk metodik, inklusive filmvisningar, personliga reflektioner och gruppdiskussioner. Målet är att öka medvetenheten och rusta deltagarna med verktyg för att hantera och stödja de som utsätts för våld i nära relationer. 

Utbildningen omfattar en heldag och en halvdag. Du behöver närvara under hela kursen för att få ett utbildningsintyg.  

 

Mål

Målet med utbildningen är att öka medarbetares förmåga att säkerställa rätt stöd, skydd, och behandling till våldsutsatta. 
 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs.
 

Målgrupp

​​Medarbetare i Göteborgs Stad och avtalskommuner.​ 
 

Material

Inget material krävs. 
 

Omfattning

​​En heldag och en halvdag.
Du behöver närvara under hela kursen för att få ett utbildningsintyg.
 

Plats

​​Lokal Vinga Gårdavägen 2.​ 
 

Kostnad

Ingen kostnad. 
 

Innehåll

Utbildningen berör bland annat: 

  • Att arbeta mot våld i nära relationer 
  • Våldets uttrycksformer och konsekvenser 
  • Att synliggöra våld 
  • Skydd, stöd och bemötande  
 

Utbildningsansvarig

Vid frågor kontakta:
 

Hantering av personuppgifter

Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
 

Tillfällen

   

Titel: ​​​​​​Basutbildning ViNR (2024:3)​
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-17 09:00
2024-04-24 12:00
Plats: ​​Lokal Vinga Gårdavägen 2.​
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-04-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: ​​Basutbildning ViNR (2024:4)​
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-29 09:00
2024-06-05 12:00
Plats: ​​Lokal Vinga Gårdavägen 2.​
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-05-27
Status: Fullbokad