Utbildningskatalog


  
 

 •  ​​ När slutar svartsjuka vara romantiskt? Om våld i ungas relationer

  Lärarledd

  ​​Utbildningen handlar om ungas relationer och när svartsjuka slutar vara romantisk. Många unga saknar erfarenhet och kunskap om vad som utgör en sund relation eller vilka rimliga krav man kan ha på en partner. Studier visare att unga är mer utsatta för våld därför kommer du att få med dig kunskap om hur våldet kan se ut, hur det kan upptäckas och vilket stöd en utsatta eller förövaren kan få. Utbildningen kommer även behandla hur du kan arbeta preventivt för att motverka våld i ungas relationer.  

  ​Vid utbildningstillfället kommer deltagarna att få prova på olika material och metoder finns tillgängligt för att arbeta främjande och förebyggande vad gäller våld i ungas relationer. Utbildningsdagen kommer att varva föreläsningar och övningar där deltagarna reflekterar och utbyter tankar med varandra.  ​ 

  ÄmnesområdeBrand och säkerhet
  Förskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Att vara anhörig och utsatt för våld​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  Sjukdom eller hög ålder tar inte bort våldet. Utbildningen fokuserar på våld i nära relationer där ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning förekommer. Fokus kommer vara på den som är anhörig.  

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter anhöriga som lever med våld i nära relationer.  

  Utbildare är Eva Gabrielsson och Gustav Jagner, erfarna anhörigkonsulenter från Förvaltningen för funktionsstöd.  

  Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till medarbetare i Göteborgs stad och avtalskommuner. Vi rekommenderar att deltagare har baskunskaper om ViNR. 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Barn och unga utsatta för våld i nära relation – fokus på tidig upptäckt och orosanmälan​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2024

  ​​Utbildningen handlar om vikten av att tidigt uppmärksamma barn och unga som är utsatta för våld i nära relationer. Genom tidig upptäckt har vi möjlighet att agera innan situationen har hunnit bli akut. Vilket bidrar till att utsatta barn och unga får sina rättigheter av stöd och skydd tillgodosedda. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar, tid för reflektion, film och praktiska övningar. ​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Basutbildning om våld i nära relationer ​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 augusti, 2024

  En grundläggande utbildning som fokuserar på att öka kunskapsnivån och stärka personal som kommer i kontakt med barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kursen är uppdelad i en heldag och en halvdag med varierad pedagogisk metodik, inklusive filmvisningar, personliga reflektioner och gruppdiskussioner. Deltagarna får även kunskap om samt öva på FREDA kortfrågor. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Digital trekvart: E-cigaretter och vitt snus bland unga​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  ​​I flera skolundersökningar framkommer tydligt att användningen av nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter (vejp) och vitt snus, ökar kraftigt bland ungdomar. Dessa produkter marknadsförs till unga med hjälp av smaktillsatser, design och reklam i sociala medier. Många tror att produkterna är ofarliga, men vilka är riskerna och konsekvenserna när unga använder nikotinprodukter? Hur kan man förebygga ungas användning av tobaks- och andra nikotinprodukter?​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
  Webbutbildning
 •  ​​Drogförebyggande arbete i barn- och ungdomsverksamhet​

  Lärarledd

  ​​Utbildningen är för dig som vill lära mer om hur man kan förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) hos barn och ungdomar. Målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för välmående, lärande och utveckling.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Drogförebyggande arbete i barn- och ungdomsverksamhet​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2024

  ​​Utbildningen är för dig som vill lära mer om hur man kan förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) hos barn och ungdomar. Målet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för välmående, lärande och utveckling.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Drogförebyggande arbete i skolan

  Lärarledd

  Utbildningens syfte är att förstärka och utveckla skolans förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att trivas, lära och utvecklas. 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Drogförebyggande arbete i skolan ​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 oktober, 2024

  Utbildningens syfte är att förstärka och utveckla skolans förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att trivas, lära och utvecklas. 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Förändringsarbete med män som utövar våld i nära relation​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  En halvdagsutbildning om förändringsarbete med män som utövar våld i sina nära relationer.  

  Under utbildningen får du kunskap om Kriscentrum för mäns arbete med män som har ett våldsamt beteende. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning - Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer.

  Lärarledd

  ​​Under utbildningen beskriver och exemplifieras arbetet med att hjälpa våldsutsatta personer att återhämta sig, med fokus på bemötande. Utbildarna, Annika Eklund Erikson och Anna Olbers är socionomer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av arbete på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning. ​ 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Lunchseminarium - Hur försummelse drabbar barn och unga​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 augusti, 2024

  Försummelse är en förbisedd våldsform som kan orsaka stora konsekvenser för barns mående och hälsa. Seminariet ger en översikt kring hur försummelse kan yttra sig och vilka konsekvenser det kan leda till. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
  Webbutbildning
 •  ​​Lunchseminarium - Våld i nära relationer ur ett arbetsgivarperspektiv​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 augusti, 2024

  Seminariet ger en översikt kring hur du som arbetsgivare kan agera vid misstanke om, eller kännedom om att en anställd är utsatt eller utsätter någon för våld i nära relationer. 

   

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  ​​Prata med föräldrar - för dig som möter utrikesfödda föräldrar i ditt arbete​

  Lärarledd

  I vår nutid, då samhället präglas av oro kring barn som tidigt rekryteras in i gängkriminalitet, desinformationskampanjer mot socialtjänsten och parallella samhällen där barn växer upp i utanförskap pågår ständigt en debatt om vad som krävs för att vi ska lyckas skapa trygghet och jämlika uppväxtvillkor för alla barn i Sverige. Forskning visar att en av de största orsakerna till den negativa utvecklingen är bristen på tillit och en känsla av utanförskap i relation till det svenska samhället.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  ​​Prata med föräldrar - för dig som möter utrikesfödda föräldrar i ditt arbete​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2024

  I vår nutid, då samhället präglas av oro kring barn som tidigt rekryteras in i gängkriminalitet, desinformationskampanjer mot socialtjänsten och parallella samhällen där barn växer upp i utanförskap pågår ständigt en debatt om vad som krävs för att vi ska lyckas skapa trygghet och jämlika uppväxtvillkor för alla barn i Sverige. Forskning visar att en av de största orsakerna till den negativa utvecklingen är bristen på tillit och en känsla av utanförskap i relation till det svenska samhället.   

   

  Prata med föräldrar är en metodhandbok för personal i det tillitstärkande arbetet med utrikesfödda föräldrar. Syftet med handboken är att ge dig som professionell vägledning i hur du kan engagera dig i en interkulturell dialog, bygga förtroende och samtidigt säkerställa ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Prata med föräldrar är ett kunskapsbaserat material som arbetats fram tillsammans med experter och forskare på området samt en fokusgrupp med utrikesfödda föräldrar.  

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Prata med föräldrar - utbildning för utbildare​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 november, 2024

  I vår nutid, då samhället präglas av oro kring barn som tidigt rekryteras in i gängkriminalitet, desinformationskampanjer mot socialtjänsten och parallella samhällen där barn växer upp i utanförskap pågår ständigt en debatt om vad som krävs för att vi ska lyckas skapa trygghet och jämlika uppväxtvillkor för alla barn i Sverige. Forskning visar att en av de största orsakerna till den negativa utvecklingen är bristen på tillit och en känsla av utanförskap i relation till det svenska samhället.   

   

  Prata med föräldrar är en metodhandbok för personal i det tillitstärkande arbetet med utrikesfödda föräldrar. Syftet med handboken är att ge dig som professionell vägledning i hur du kan engagera dig i en interkulturell dialog, bygga förtroende och samtidigt säkerställa ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Prata med föräldrar är ett kunskapsbaserat material som arbetats fram tillsammans med experter och forskare på området samt en fokusgrupp med utrikesfödda föräldrar.   

  Utbildningen vänder sig till dig som vill utbilda kollegor i din verksamhet. Vi går igenom handboken Prata med föräldrars sju moduler och arbetar med pedagogiska övningar samt reflektion. Med hjälp av utbildningen får du en fördjupad förståelse av hela materialet tillsammans med andra deltagare.  

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Risk- och skyddsfaktorer som grund för främjande och förebyggande arbete​

  Lärarledd

  ​​Ungdomstiden innebär både frigörelse och risktagande. Forskningen visar att droganvändning, våld, kriminalitet och psykisk ohälsa delar liknande risk- och skyddsfaktorer. Som en viktig vuxen kan du aktivt arbeta för att främja skyddsfaktorerna och därigenom stärka barn och ungdomars hälsa och utveckling.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Risk- och skyddsfaktorer som grund för främjande och förebyggande arbete​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 oktober, 2024

  ​​​Ungdomstiden innebär både frigörelse och risktagande. Forskningen visar att droganvändning, våld, kriminalitet och psykisk ohälsa delar liknande risk- och skyddsfaktorer. Som en viktig vuxen kan du aktivt arbeta för att främja skyddsfaktorerna och därigenom stärka barn och ungdomars hälsa och utveckling.​​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Sexualitet, samtycke och relationer​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  ​​Utbildningen är utformad för att stärka skolpersonalens kompetens och engagemang i frågor kring sexualitet, samtycke och relationer, i enlighet med de riktlinjer som presenteras i den nya läroplanen Lgr 2022. Genom en kombination av föreläsningar och praktiska övningar syftar utbildningen till att ge deltagarna både teoretisk kunskap och verktyg för att navigera och stödja elever på dessa områden.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Utbildning för internutbildare ​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2024

  ​​En utbildning för kommunanställda som i sin tjänst har mandat och möjlighet att utbilda om våld i nära relationer. 
  Utbildningen består av fem tillfällen.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Vad kan vi göra för att förhindra våld – främjande och våldsförebyggande arbete med inriktning ungdomar (12-20år)​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  ​​Denna basutbildning i våldsprevention ger dig verktyg att arbeta främjande och förebyggande för att motverka alla former av våld. Vi vill stoppa våldet före det har inträffat. I utbildningen utgår vi från WHO:s rekommendationer för att arbeta våldspreventivt. Under halvdagen varvar vi teori med reflektion, diskussion och övningar. Det finns mycket material tillgängligt och gratis. Under utbildningen provar vi en del av det material som finns.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  ​​Våga fråga om sex, våld och droger​

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2024

  ​​Utbildningen syftar till att öka förståelsen för att våga ta upp frågor om sex, våld och droger som en central del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga. Föreläsningar kombineras med praktiska övningar under utbildningen för en mer praktisk inlärning.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Våldsförebyggande arbete – inriktning ungdomar (12-20år)​

  Lärarledd

  ​​Utbildningen fokuserar på hur du, i ditt arbete med ungdomar, kan arbeta för att förhindra våld och säkerställa deras rätt till en uppväxt utan våld. Utbildningen grundar sig på WHO:s strategier och ger dig grundläggande kunskap om våldspreventivt arbete. Dessutom får du inspiration och konkreta verktyg för att starta eller förstärka ditt arbete inom detta område. Utbildningen kommer att kombinera föreläsningar med tid för reflektion och diskussioner.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ​​Våldsförebyggande arbete – inriktning yngre barn (0-12år)​

  Lärarledd

  ​Utbildningen är inriktad på hur du, i ditt arbete med barn och deras omsorgspersoner, kan arbeta förebyggande och främjande för att säkerställa barns rätt till en uppväxt fri från våld. Målet är att inspirera och tillhandahålla verktyg för att antingen initiera eller stärka ditt arbete inom detta område. Under utbildningen kommer vi att prata och diskutera för att du ska kunna lära dig och dela med dig av dina tankar.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Adato webbutbildning

  Online

  Adato webbutbildning

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Administration av Antura

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2024

  Utbildningen Administration av Antura för Göteborgs Stad täcker in de vanligaste arbetsmomenten som en systemadministratör kan förväntas hantera. Efter en kort introduktion om funktionsområden och navigering i Antura gås administration av olika områden igenom samt hur olika inställningar slår igenom och påverkar vyer och projekt.

  På utbildningen visas exempel och övningar görs i en utbildningsmiljö som är konfigurerad utifrån generella projektmodeller för Göteborgs Stad. Utbildningsmiljön kan skilja sig från respektive kundmiljö avseende olika konfiguration, inställningar och benämningar.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Allmänna handlingar i en digital tid

  Online

  En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafi

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Allmänna handlingar och ärenden i Göteborgs Stad

  Online

  Utbildning i Göteborgs stads nya arbetssätt för hantering av ärenden och allmänna handlingar, och varför de är viktiga att följa.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Analysanvändare i Embrace del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Denna utbildning riktar sig till dig som ska bli analysanvändare i IT-stödet Embrace 

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Brand och säkerhet
  Data och It
  Hälso- och sjukvård
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Analysanvändare i Embrace del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 juni, 2024

  Denna utbildning riktar sig till dig som ska bli analysanvändare i Embrace (del 2)

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Brand och säkerhet
  Data och It
  Förskola och skola
  Kommunikation
  Kultur och media
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  ANDTS-förebyggande arbete i skolan

  Lärarledd

  ​​Utbildningens syfte är att stärka och utveckla skolans förebyggande arbete med Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS) för att barn och ungdomar ska må bra, lära och utvecklas.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Användardriven innovation/utveckling - prova på

  Lärarledd

  En kort prova på kurs i användardriven innovation/utveckling som vänder sig till alla som är nyfikna på arbetssättet.

  Här får du testa på att göra en användarresa varvat med teori. Utbildningen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners innovationsmodell, innovationsguiden.se.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  HR
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Övrigt
 •  Användarträff med Assessio

  Lärarledd

  Användarträff för dig som kommit igång med MAP och Matrigma och använder testverktygen i din roll idag.

  ÄmnesområdeHR
 •  APV 1.1

  Online

  Vår utbildning Arbete På Väg ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt.

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbeta med arkiv- och informationshantering – för dig som arbetar på bolag i Göteborgs Stad eller inom VGR

  Online

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om att arbeta med arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbeta med arkiv- och informationshantering, lärarledd avslutning

  Lärarledd

  Lärarledd utbildning för dig som avslutat Regionarkivets webbutbildning.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Arbetsmiljö för ledningsnät

  Online

  Arbetsmiljö för ledningsnät

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsmiljöutbildning del 1 PN

  Online

  Arbetsmiljö för Dricksvattenproduktion

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsmiljöutbildning del 2 PN

  Online

  Arbetsmiljö för Dricksvattenproduktion

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver lära dig mer om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Att arbeta i offentlig sektor - tjänstepersonens roll och ansvar

  Lärarledd

  En utbildning i hur det är att arbeta offentligt. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Att leda och delta i digitala möten i Teams

  Lärarledd

  Utbildningen är till för dig som vill lära dig mer om hur du leder eller deltar i digitala möten i Teams. Du får lära dig olika funktioner och får tips och idéer på hur du får till bra digitala möten.

  ÄmnesområdeData och It
  Kommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Att leda utan att vara chef

  Program
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Har du en roll där du vägleder och coachar andra utan att ha det formella chefsansvaret? Då kan detta vara rätt utbildning för dig.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Att samtala med våldsutsatta barn och vuxna

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2024

  En halvdag om att ha samtal med personer som har erfarenhet av våldsutsatthet. 
  Föreläsare är Ana-Dolori Marinović, socionom med över 15 års erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor, LHBTQ-personer och barn.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att upptäcka och bemöta personer som utsätter andra för våld i nära relationer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2024

  Utbildningen ska höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter personer som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfället varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att vara barn och utsatt för våld

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 december, 2024

  Utbildningen syftar till att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i sitt arbete möter barn som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfället varvas föreläsning med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner. 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att vara liten och utsatt för våld

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i sitt arbete möter barn som lever med våld i nära relationer. Vid kurstillfället varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att vara våldsutsatt och normbrytare – våld i nära relation bland hbtqi-personer

  Lärarledd

  ​​Om våld i nära relationer där en eller flera är hbtqi-personer. ​ 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Att överlämna en hälso- och sjukvårdsåtgärd

  Lärarledd

  Att överlämna en hälso- och sjukvårdsåtgärd ingår som en del i Introduktionsprogrammet för nyanställd legitimerad personal. 

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Barn och unga som är utsatta för våld i nära relation - fokus på tidig upptäckt och orosanmälan

  Lärarledd

  Målet med utbildningen är att stärka personal som möter barn och unga i att tidigt uppmärksamma barn som är utsatta för våld i nära relationer för att kunna bidra till att de får sina rättigheter av stöd och skydd tillgodosedda. Utbildningen berör främst vikten av tidig upptäckt och frågeställningar kring orosanmälan.   

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Basutbildning om våld i nära relationer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2024

  En utbildning som fokuserar på att öka kunskapsnivån och stärka personal som regelbundet kommer i kontakt med barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kursen är uppdelad i en heldag och en halvdag och använder en varierad pedagogisk metodik, inklusive filmvisningar, personliga reflektioner och gruppdiskussioner. Målet är att öka medvetenheten och rusta deltagarna med verktyg för att hantera och stödja de som utsätts för våld i nära relationer. 

  Utbildningen omfattar en heldag och en halvdag. Du behöver närvara under hela kursen för att få ett utbildningsintyg.  

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Bedömningspraktik i anpassad grundskola

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2024

  En fördjupningskurs om det komplexa bedömningsarbetet av elevers kunskaper i anpassad grundskola. Hur kan man skapa bedömningssituationer som ger eleverna rätt förutsättningar att visa vad de kan och har lärt sig?  Kursen belyser faktorer som påverkar lärares bedömningsarbete och problematiserar VAD som ska bedömas utifrån elevernas förutsättningar och de kriterier som anges i kursplanerna samt HUR det kan bedömas. 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Beställarutbildningen

  Online

  Beställarutbildningen för dig som ska göra inköp i Göteborgs Stad.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  BUPA Hypergene - genomgång av utformningen av personalbudget - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Vi går igenom utformningen av personalbudget för att ge användaren förståelse för hur lösningen ska användas.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  BUPA Hypergene - genomgång av utformningen av personalprognos - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Vi går igenom utformningen av personalprognos för att ge användaren förståelse för hur lösningen ska användas.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  BUPA Hypergene - Lokal systemadministration - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Visning av de administrativa rapporterna i BUPA Hypergene. Vi kommer att gå igenom hur man jobbar med användarhantering, Proceedo-attestanter samt rapporter inom budget- och prognosprocesser.

   

  Utbildningen riktar sig främst till dem som har rollen lokal systemförvaltare på bolagen.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  BUPA Hypergene - Visning av analysrapporten - Intresseanmälan

  Lärarledd

  Genomgång av utformningen i analysrapporten i BUPA Hypergene.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Busstur för nyanställda SBF & EXF

  Lärarledd

  Busstur med guidning av stadsarkitekten. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Ciceron utbildningar DoÄ hösten 2023

  Online

  Hösten 2023 införs dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ hos förvaltningar och bolag i Grupp 1, Projekt Införa nytt stöd för dokument- och ärendehantering. Som stöd i införandet erbjuder huvudprojektet lärarledda utbildningar.

  Grupp 1 innefattar Stadsledningskontoret, Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Störningsjouren i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling, Boplats Göteborg AB, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, Älvstranden Utveckling AB och Bostads AB Poseidon.

 •  Ciceron utbildningar DoÄ våren 2024

  Online

  Våren 2024 införs dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron DoÄ hos nedanstående förvaltningar och bolag i grupp 1, projekt införa stöd för dokument- och ärendehantering. Som stöd i införandet erbjuder huvudprojektet lärarledda utbildningar.
  Förvaltningar och bolag i grupp 1 som inför Ciceron DoÄ våren 2024: Stadsrevisionen, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Bostad AB, Göteborgs Egnahems AB, Gårdstensbostäder AB, Familjebostäder i Göteborg AB, GotEvent AB, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen, Stadsfastighetsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen.

 •  Coachande förhållningssätt

  Program
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2024

  Nästa tillfälle: 24/10, 22/11, 6/12 2024, kl. 8:30-12:00

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Dataskydd på jobbet – Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Utbildningen om Dataskyddsförordningen, DSF, handlar om hur vi säkrar rätten till privatliv när vi behandlar personuppgifter i vårt dagliga arbete. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Delegeringsprocessen och säker läkemedelshantering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Delegeringsprocessen ingår som en del i Introduktionsprogrammet för nyanställd legitimerad personal. 
  Säker läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård.
   

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Centrum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  Teoretisk och praktisk utbildning inför insulindelegering

  OBS denna utbildningen är endast för medarbetare i SO Centrum

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Hisingen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  Teoretisk och praktisk utbildning inför insulindelegering

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Nordost

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 juni, 2024

  Teoretisk och praktisk utbildning inför insulindelegering

  OBS denna utbildningen är endast för medarbetare i SO Nordost

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Diabetesutbildning inför insulindelegering SO Sydväst

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Semestervikarier delegeras normalt inte för insulin

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Digital informationssäkerhetsutbildning

  Online

  Informationssäkerthetsutbildning för alla medarbetare i Göteborg Stad.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Digital trekvart; Fakta om e-cigaretter och vitt snus bland unga

  Lärarledd

  I flera skolundersökningar framkommer tydligt att nya nikotinprodukter, som e-cigaretter (vejp) och vitt snus, blir allt vanligare bland ungdomar. Många tror att dessa produkter är ofarliga, men vilka är riskerna och konsekvenserna när unga använder nikotinprodukter?​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
 •  Digital trekvart; Information om metodhandboken Prata med föräldrar

  Lärarledd

  Prata med föräldrar är en metodhandbok som är ett stöd för personal i det tillitstärkande arbetet med målgruppen utrikesfödda föräldrar.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Digital utbildning för rapportering i Embrace

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 augusti, 2024

  Denna utbildning riktar sig till dig som ska vara rapportör i IT-stödet Embrace.
  Obs! De digitala utbildningstillfällena ska endast bokas om inget av de 11 fysiska tillfällena passar.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Förskola och skola
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Digital utbildning leda på distans

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 juni, 2024

  Utbildning för chefer i att leda på distans. 

 •  Direktupphandling - Utbildning i direktupphandling

  Online

  Utbildning i direktupphandling för dig som ska göra en direktupphandling i Göteborgs Stad.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 • Dövas livsvillkor och vardag ur olika perspektiv

   Dövas livsvillkor och vardag ur olika perspektiv

  Online

  I denna webbutbildning får du möjlighet att lyssna på tre olika föreläsningar om dövas livsvillkor och vardag. Ämnena för de tre olika föreläsningarna är:
  Dövas livsvillkor och vardag
  Tillgänglighet ur ett dövt perspektiv
  Äldre dövas livsvillkor och vardag

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
 •  Enhetschefens hälso- och sjukvårdsansvar

  Lärarledd

  Du får en genomgång om vad ett hälso-och sjukvårdsansvar innebär för dig som enhetschef. Utbildningen är på plats och vänder sig till dig som arbetar i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och är ny enhetschef inom hemtjänst, vård-och omsorgsboende samt hälso-och sjukvård.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
 •  Ergonomiworkshop med Marianne Nordin från Falck

  Lärarledd

  Workshopen är för er som arbetar på exploaterings- eller stadsbyggnadsförvaltningen och är en del av Hälsoveckan.

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Fastighetsjuridik

  Lärarledd

  Grundläggande utbildning  i fastighetsjuridik. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Fortsättningskurs i omvärldsanalys

  Lärarledd

  Fortsättningkursen i omvärldsanalys är uppdelad i två tillfällen med ca 4 veckor emellan, du behöver anmäla dig till båda kurserna samtidigt. I kursen får du lära dig hur du på ett systematiskt sätt genomför omvärldsbevakning och analys genom att ha en tydlig målbild, kontinuitet och definierade källor. Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att omvärldsbevaka för egen del eller som har fått ett uppdrag att göra det för en enhet, verksamhet eller avdelning. Du ska ha genomgått Grundkurs i omvärldsanalys eller ha motsvarande kunskaper.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Förskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Inköp och beställning
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Teknik och bygg
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypBlandat lärande
  Fysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Från ord till handling – En utbildning om Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete

  Online

  Webbutbildningen handlar om hur vi tillsammans går från ord till handling för en ekologiskt hållbar stad 2030. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda, chefer och medarbetare i Göteborgs Stad.

  ÄmnesområdeMiljö och hållbarhet
 • Förebygga, kontrollera och agera vid fusk och ekonomisk brottslighet

   Förebygga, kontrollera och agera vid fusk och ekonomisk brottslighet

  Online

  En utbildning för att ge stöd och verktyg vid kontroll av leverantörer och andra avtalsparter för att motverka ekonomisk brottslighet.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
  Miljö och hållbarhet
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Föreläsning om möjligheter och utmaningar under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  Lärarledd

  Pardis Momeni kommer att belysa förutsättningarna för en god VFU men också ge exempel på hur verksamhet och lärosäte kan agera när man stöter på utmaningar under VFU-perioden. Tid avsätts även för reflektion, diskussion och frågor.

  Föreläsningen riktar sig till all legitimerad personal som är involverad i VFU (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chefer).

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Förnyad konkurrensutsättning

  Online

  Denna grundläggande webbutbildning ska hjälpa dig att få en förståelse för processen och förbereda dig på att göra en förnyad konkurrensutsättning på egen hand.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Förstå och arbeta med kriminalitet

  Lärarledd

  Vill du lära dig mer om bakgrundsmekanismerna till kriminalitet? Vill du lära dig mer om hur du ska arbeta med kriminalitet? Välkommen till Psykologenheten Göteborgs kurs Förstå och arbeta med kriminalitet

  Kursen omfattar 2 heldgar

  Pris: 5.000 kr

   

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  GAM Repetitionsutbildning för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2024

  Syftet är att stärka dig som chef i ditt systematiska arbetsmiljöarbete som du driver tillsammans med medarbetare och skyddsombud i din verksamhet.   

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Genrepedagogik – Reading to learn, F-3 (2024-25)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 augusti, 2024

  Fortbildningen Reading to Learn ger lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar elevers läsande och skrivande, oavsett ämne. Läsåret 2024-25 erbjuder vi en fördjupande grundutbildning för lärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Genrepedagogik - Reading to learn, förskola (2024-25)

  Lärarledd

  Fortbildningen, som omfattar tolv halvdagar under 2024-25, ger förskollärare och barnskötare verktyg för att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning förankrad i genrepedagogisk teori och metod.

   

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Genrepedagogik – Reading to learn, åk 4-9 och gymnasiet (2024-25)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 augusti, 2024

  Utbildningen i Reading to Learn ger lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar elevers läsande och skrivande, oavsett stadie och ämne. Läsåret 2024-25 erbjuder Center för skolutveckling en fördjupande grundutbildning för klasslärare i mellanstadiet och för ämneslärare i högstadiet och gymnasiet.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  GO-DigIT, Excel Grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2024

  Grundläggande introduktion till Excel och flera användbara funktioner som är bra att börja med. Utbildningen genomförs av GO-DigIT och är en utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom staden. Utbildningen riktar sig främst till medarbetare som har tillgång till Excelprogrammet på datorn (E3-licens) och som vill lära sig mer om Excels grunder. En enklare version av Excel finns på webben, men där finns inte alla funktioner som presenteras i denna utbildning.

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  GO-DigIT, IT-ambassadör - Utbildningstillfällen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 juni, 2024

  Du som är IT-ambassadör i GO-DigIT är välkommen att anmäla dig till våra utbildningstillfällen. 
  Innan du själv håller i en utbildning för dina kollegor eller stöttar dem i digitalt arbetssätt kan det vara bra om du själv har tagit del av någon av GO-DigITs utbildningar. Vid varje utbildningstillfälle går vi igenom utbildningsmaterialet och du får möjlighet att tillsammans med andra IT-ambassadörer ställa frågor till någon av utbildningsledarna.

  Utbildningarna genomförs av GO-DigIT och är en utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom staden.

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  GO-DigIT, Onedrive

  Lärarledd

  Utbildningen är en grundläggande introduktion till OneDrive som är din egen lagringsyta. Utbildningen går igenom hur du kan skapa nya mappar och filer, hur du kan hitta, dela och arbeta med dina filer. Vi går igenom hur du hanterar favoriter, papperskorgen med mera. Det spelar ingen roll vilken version av Microsoft365 du har behörighet till.
  Utbildningen genomförs av GO-DigIT och är en utbildningssatsning för att bidra till ökad digital kompetens hos medarbetare inom staden.

 •  GO-DigIT, Surfplatta i brukarnära arbete

  Online

  I denna webbutbildning lär du dig hur surfplattan kan användas i ditt dagliga arbete med brukare.
  Utbildningen är anpassad för smartphone.

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Godmansutbildning

  Lärarledd

  Godmansutbildningen sker i Göteborgs stads överförmyndares regi och riktar sig till personer som idag inte gått någon godmansutbildning tidigare och som är intresserade av att ta uppdrag som god man efter avslutad kurs. 

 •  Granskare i IT-stödet Embrace

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 juni, 2024

  Denna utbildning riktar sig till dig som ska vara granskare i It-stödet Embrace

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Brand och säkerhet
  Data och It
  Förskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Inköp och beställning
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Grundkurs i Medborgarinflytande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2024

  Kursen ger grundläggande kunskap om vad medborgarinflytande innebär och vilka steg ni ska ta i ert delaktighetsarbete. Du får verktyg för att planera, genomföra och följa upp insatser såsom medborgardialog. Hur ska er förvaltning/bolag göra för att skapa rätt och hållbara förutsättningar för ert delaktighetsarbete? 

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  HR
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Övrigt
 • Grundkurs i Omvärldsanalys

   Grundkurs i Omvärldsanalys

  Lärarledd

  Kursen ger kunskaper omvärldsfaktorerna, hur vi beskriver förändringar i omvärld, trendernas mognadsfaser, prioriteringsmodeller, olika analysmetoder.

  Utbildningsansvarig: Christina Ceder – vid frågor kontakta Christina via mejl: christina.ceder@dm.goteborg.se

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Förskola och skola
  HR
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypBlandat lärande
  Fysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Ekonomi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Genomgången av delar inom ekonomistyrning och redovisning bidrar till ökad möjlighet att förstå och hantera ditt resultatansvar.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Inköp och upphandling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 oktober, 2024

  Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Att göra inköp till stadens verksamheter är en ansvarsfull och viktig uppgift  där vi vill stärka dig som chef och ge dig en grund till regelverket.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Kommunikation

  Lärarledd

  Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Utbildningen ledarskap för en kommunikativ organisation tar avstamp i stadens styrande dokument för kommunikation. Du får här tillfälle att reflektera kring ditt kommunikativa uppdrag som chef.

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundläggande utbildning för chefer - Otillåten påverkan

  Lärarledd

   Detta är en av flera grundläggande, valbara utbildningar för chefer.

  Utbildning har som syfte att öka kunskapen i att hantera hot, våld och otillåten påverkan på arbetsplatsen.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundutbildning i IT och verksamhetsarkitektur Maj och juni

  Lärarledd

  Utbildningen ger dig en övergripande insikt i arbetet med IT- och verksamhetsarkitektur samt grundläggande kunskap om verktyg och metoder för att kunna beskriva en verksamhets övergripande nuläge och framtida målläge utifrån perspektiven verksamhet, information, applikation och infrastruktur.

  ÄmnesområdeData och It
  Ledarskap och utveckling
  Övrigt
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Grundutbildning Projektledning i Antura för Göteborgs Stad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Grundutbildningen Projektledning i Antura för Göteborgs Stad täcker in funktionsområden och arbetsmoment som projektledare och projektdeltagare utför i det dagliga arbetet med projekt. Vi går igenom hur man startar, organiserar, planerar, följer upp och avslutar ett projekt med hjälp av Antura.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Handleda grupper i arbetsbelastning och återhämtning

  Program

  Vill du leda en utbildning om arbetsbelastning och återhämtning för hela arbetslaget?

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Handledarutbildning för kunskapsöverföring PN

  Online

  Handledarutbildning ger förståelse för hur medarbetares/kollegors arbetsplatsförlagda lärande, fungerar och vad du behöver för kunskapsöverföring. Du får också kompetens för att introducera nyanställda.

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Hantera din samarbetsgrupp i Teams - grundutbildning för ägare

  Online

  Detta är en grundläggande utbildning för dig som vill komma igång i rollen som ägare till en samarbetsgrupp i Teams. Du får lära dig hur du hanterar behörigheter och roller samt hur du anpassar gruppens inställningar för era behov.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Hantera dina filer i Sharepoint, Teams och Onedrive En grundutbildning

  Lärarledd

  Hur funkar det egentligen med filer och att dela dokument? Var finns dom? Vem kommer åt dom? I detta webbinarie får du lära dig grunderna i hur det funkar med filer i Microsoft 365. Vi utgår från verktygen Onedrive, Sharepoint och Teams och reder ut begreppen.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  IA (Informationssystem arbetsmiljö) för HR och chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  Anmälan till denna utbildning riktar sig till dig som är chef eller HR i Göteborgs Staden och som önskar komplettera webbutbildningen (IA för chef och skyddsombud) med en lärarledd digital utbildning.  

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  IA (Informationssystem arbetsmiljö) för huvudskyddsombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  Anmälan till denna utbildning riktar sig till dig som är huvudskyddsombud i Göteborgs Staden och som önskar komplettera webbutbildningen (IA för chef och skyddsombud) med en lärarledd digital utbildning.  

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  IA för chef och skyddsombud

  Online

  IA systemet hanterar medarbetarnas rapporteringar av riskobservationer, tillbud, skada och kränkningar/diskriminering. Vi går igenom IT-systemet och hantering av inkomna händelser.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  IA för medarbetare

  Online

  I IA systemet rapporterar du riskobservationer, tillbud, skada och kränkningar/diskriminering. Vi går igenom hur du rapporterar en händelse och du får en bakgrund kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Informationstillfälle om IT-stödet Embrace

  Lärarledd

  Detta informationstillfälle vänder sig till dig som önskar veta mer information om IT-stödet Embrace.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Brand och säkerhet
  Data och It
  Förskola och skola
  HR
  Inköp och beställning
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Webbutbildning
 •  Inköp och upphandling

  Lärarledd

  En introduktion i grunderna i de lagar och regler som styr våra inköp och upphandlingar

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Intervjuutbildning för chefer

  Lärarledd

  Detta är ett tillfälle för dig som chef att träna på och lära mer kring metodik och teknik i intervjusituationer med kompetensbaserad rekrytering som utgångspunkt. Utbildningen ger dig färdigheter, kunskaper och praktiska verktyg som du kan omsätta och använda i din vardag som chef.

  Vi strävar efter att stärka din förmåga att genomföra effektiva och kompetensbaserade intervjuer, samtidigt som vi ökar medvetenheten kring och hanteringen av eventuella bias

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Introduktion - Ny projektledare på Intraservice

  Online

  Utbildningen vänder sig till dig som är ny projektledare på Intraservice och ska fungera som en kort introduktion inom projektstyrning på Intraservice.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypWebbutbildning
 • UtbildningstypBlandat lärande
 •  Introduktion för timvikarier i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för timvikarier i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. I introduktionsutbildningen får alla nyanställda timvikarier ta del av information som är bra att veta innan de börjar arbeta.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Introduktion i förflyttningskunskap för sommarvikarier, Hisingen

  Lärarledd

  Anmälningsdokument för sommarvikarieintroduktion i förflyttningslunskap 2024 på Hisingen

  OBS! Bokningen har flyttats till Bokningsytan i Sharepoint. Alla som är anmälda via utbildningsportalen har flyttats över till det nya dokumentet. Vid frågor, kontakta: forflyttningsutbildning.hisingen@aldrevardomsorg.goteborg.se 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Introduktion i Stadens gemensamma ledarskap

  Lärarledd

  Alla chefer i Göteborgs Stads bjuds in till en introduktionsdag i Stadens gemensamma ledarskap. Syftet med dagen är att deltagarna får en fördjupad kunskap om Göteborgs Stads inriktning för ledarskap och får verktyg för fortsatt arbete i förvaltningar och bolag. 

   
  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
 •  Introduktion till Knowledge

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som ska söka information och använda kunskapsartiklar i ditt dagliga arbete.
  Du lär dig söka, flagga och länka artiklar till ärenden

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Kommunikation
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Introduktion till Plan och bygglagen

  Lärarledd

  Gemensam utbildning i plan- och bygglagen för nyanställda. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Introduktion Vård och omsorgsboende

  Online

  Introduktionen ger grunden för uppdraget, förbereder medarbetaren på vad yrkesrollen innebär samt vilka metoder och arbetssätt som används.

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Introduktionsdag för nyanställd legitimerad personal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2024

  Introduktionsdag för nyanställd legitimerad personal, (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, farmaceuter och sjuksköterskor) inom hälso- och sjukvård, Äldre vård och omsorgsförvaltningen.

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Jobba på myndighet - Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Jobba på myndighet – förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Jobba på myndighet – Intraservice

  Online

  Jobba på myndighet – Intraservice

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Juridiknyheter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2024

  Upphandlingsjuristerna på inköps- och upphandlingsförvaltningen informerar om senaste nytt inom upphandlingsrätten.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
 •  Kamerabevakning del 1

  Online

  Hur Kretslopp och vatten ska hantera kamerabevakning utifrån gällande lagstiftning

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 1 - introduktion för nyanställda i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Första kapitlet handlar om att arbeta i Göteborgs Stad och information om förvaltningen.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 2 - introduktion för nyanställda i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Andra kapitlet handlar om Digitala navet, Personec självservice och IA-systemet.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 3 -introduktion för nyanställda i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Tredje kapitlet handlar om Förmånsportalen och Falck Healthcare.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kapitel 4 -introduktion för nyanställda i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

  Online

  Introduktion för nyanställda i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Fjärde kapitlet handlar om programmen i Microsoft 365.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kategoristyrning – en introduktion för medlemmar i kategoriråd

  Online

  En introduktion för medlemmar i kategoriråd

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kategoristyrning - En introduktion till Göteborgs Stads kategoristyrning

  Online

  En introduktion till Göteborgs Stads kategoristyrning

  ÄmnesområdeInköp och beställning
 •  Klarspråk - Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2024

  Hur kan vi skriva om våra texter så att läsaren förstår vad vi menar?

  Genom tips och övningar lär du dig skriva enkelt, tydligt och begripligt för läsaren.

  Utbildningen är på teams och vänder sig till dig som arbetar i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Kognitivt stöd

  Lärarledd

  Om kognition och vilken nytta man kan ha av kognitiva hjälpmedel. Utbildningen ges av Eldorado Resurscenter.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Kom igång med Microsoft 365 En grundutbildning

  Lärarledd

  I detta webbinarium går vi igenom grunderna i Microsoft 365. Webbinariet vänder sig till dig som vill komma igång med verktygen.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Kommunikation
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Kom igång med Teams - Chatt och möten

  Online

  Syftet med utbildningen är att komma igång med Teams. Att varje deltagare ska veta hur man hanterar en chatt i Teams samt hur man bokar i digitala möten via Teams.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kunskapstest för blivande gode män eller förvaltare

  Online

  Kunskapstest for blivande gode man eller forvaltare, Goteborgs Stad

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Kursledarutbildning Förälder i nytt land

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 september, 2024

  Introduktion till metod och material i Göteborgs stads föräldraskapsstöd för nyanlända och utrikesfödda föräldrar.

   

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Kvartalsanalys för analysanvändare i IT-stödet Embrace

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 augusti, 2024

  Denna utbildning vänder sig till nya, eller redan befintliga, analysanvändare i IT-stödet Embrace. Under utbildningen går vi igenom hur vi i systemet kan ta fram en kvartalsanalys och vi visar live i systemet hur vi plockar fram den information vi behöver. 

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Förskola och skola
  Kommunikation
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  LAS-hantering Winlas klient

  Program

  Denna utbildning riktar sig till dig som ska arbeta med LAS-hantering.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypBlandat lärande
  Lärarledd utbildning
 •  Lustgas. Fakta och risker

  Lärarledd

  Föreläsningen syftar till att öka kunskapen om vad lustgas är och vad det finns för risker med att använda substansen.  Vikten av att våga prata med unga om det och var du kan söka stöd om behov finns.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Lustgas: fakta och risker

  Lärarledd

  Föreläsningen syftar till att öka kunskapen om vad lustgas är och vad det finns för risker med att använda substansen.  Vikten av att våga prata med unga om det och var du kan söka stöd om behov finns.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Centrum

  Lärarledd

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Hisingen

  Lärarledd

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Nordost

  Lärarledd

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Läkemedelsutbildning inför delegering SO Sydväst

  Lärarledd

  ​​Utbildning i läkemedelshantering. Steg 2 i delegeringsprocessen.​ 

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  M23

  Online

  En webbutbildning i bestämmelser för inmätning av Kretslopp och vattens och del av Stadsmiljöförvaltningens ledningar och anläggningar

  ÄmnesområdeTeknik och bygg
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Mallhantering i Ciceron

  Online

  Syftet med utbildningen i mallhantering är att du ska kunna stötta handläggare på din förvaltning/bolag och underlätta deras vardag när de arbetar i Ciceron med hjälp av smarta mallar.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Mediarelationer

  Lärarledd

  Pressansvarig på kommunikationsenheten ordnar teoretiska utbildningar med praktiska inslag. Utbildningen är två timmar och utgår från stadens utbildningsmaterial men anpassad efter stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet. 

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Microsoft 365 mars 2023

  Lärarledd

  Utbildningen fokuserar på programmen som ingår i Microsoft 365: Teams, Word, Excel och Powerpoint. Vi kommer gå igenom programmen både i webbversion och i datorversion.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Miljöer för alla sinnen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2024

  Om våra olika sinnen och hur du kan utforma och använda sinnesstimulerande miljöer för personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ges av Eldorado Resurscenter.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Miniwebbserie Förtroendemannarutinen ordföranderoller

  Online

  Denna webbutbildning riktar sig till dig som genomfört utbildning i FMR och är ett stöd och komplement till utbildningen Personec
  Förtroendemannarutinen webb för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande där du erhållit behörighet.

  Utbildningen repeterar arbetssätt, bevilja uppdrag, bevilja och korrigera poster samt genomföra kostnadskontroll.

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec Chef- Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Miniwebbserie är en stöd och komplement till den löneadministrativa processen och ersätter ej ordinarie lärarledd utbildning.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec Ferie

  Online

  Miniwebbserie Personec Ferie.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  HR
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec Frånvaro - Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Miniwebbserie är ett stöd och komplement till den löneadministrativa processen och ersätter ej ordinarie lärarledd utbildning.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec förändring av anställning -Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Miniwebbserie är en stöd och komplement till den löneadministrativa processen och ersätter ej ordinarie lärarledd utbildning.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Miniwebbserie Personec Uppehåll

  Online

  Miniwebbserie Personec uppehåll

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Moms Allmän grundkurs för bolagen

  Lärarledd

  En grundläggande utbildning som ger en genomgång av reglerna för mervärdersskatt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Moms grundutbildning för förvaltningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2024

  Endags grundläggande utbildning som ger en genomgång av regler för mervärdesskatt och momsersättning. Behandlar de två momssystemen i kommunen. Bland annat gås igenom regler om skatteplikt och undantag från moms, EU-handel och momsersättning (6%, 5% och 18%).

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Inköp och beställning
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Multisensoriskt musikdrama

  Lärarledd

  Under den här utbildningen lär du dig ett pedagogiskt arbetssätt för att skapa samspel och delade upplevelser tillsammans med personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ges av Eldorado Resurscenter.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Månadsanalys för analysanvändare i Embrace

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 september, 2024
  Denna utbildning vänder sig till nya, eller redan befintliga, analysanvändare i IT-stödet Embrace. Utbildningen syftar till att lära användarna hur de kan ta fram en lägesbild, eller sammansatällning av period, för den egna förvaltningen utifrån informationen i Embrace. 
  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Brand och säkerhet
  Data och It
  Förskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Inköp och beställning
  Kommunikation
  Kultur och media
  Kök, städ och service
  Ledarskap och utveckling
  Logistik
  Miljö och hållbarhet
  Teknik och bygg
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 • Möteshantering i Ciceron

   Möteshantering i Ciceron

  Program

  Programmet är till för dig som arbetar med den politiska ärendeprocessen och i synnerhet med frågor som rör möteshantering i form av sammanträden eller styrelsemöten i Göteborgs Stad. Genom programmet guidas du genom obligatoriska utbildningar för att arbeta i systemrollen  Möteskoordinator i Ciceron DoÄ.

  Programmet kräver inga förkunskaper av att arbeta med Ciceron DoÄ

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Nekksus Hypergene Personal - Workshop i löneanalys

  Lärarledd

  Utbildningen ger dig som förhandlingsledare förutsättningar för att genomföra en lönekartläggning med hjälp av IT-stödet Nekksus Hypergene Personal.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Nätverksträff för medarbetare med fördjupat uppdrag måltid

  Lärarledd

  Utbildningen är obligatorisk för medarbetare med fördjupat uppdrag måltid inom vård- och omsorgsboende

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Om stadsbyggnadsförvaltningen

  Lärarledd

  Ett tillfälle då direktör och avdelningschefer presenterar sig och sina verksamheter. Obligatorisk.

  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Personec - AB i förhållande till Personec

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 juni, 2024
  Denna utbildning riktar sig till dig som gått grundutbildning i Personec. Vi går igenom hur våra arbetsrättsliga lagar och avtal hänger ihop med Personec.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec + Time Care Planering = Sant

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024
  Denna utbildning riktar sig till dig som gått grundutbildning i Personec och Time Care Planering. Vi går igenom hur anställningar och schema hänger ihop i de två systemen.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Frånvaro En heldag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 augusti, 2024
  Denna utbildning sig riktar sig till dig som arbetar som chef, chefsstöd eller HR-specialist.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Frånvaro, två halvdagar

  Lärarledd

  Denna utbildning sig riktar sig till dig som arbetar som chef, chefsstöd eller HR-specialist.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Förhandling Grundutbildning IT-stöd

  Program

  Denna utbildning vänder sig till dig som ska arbeta med löneöversyn i IT-stödet Personec Förhandling.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Förtroendemannarutinen webb för nämndsekreterare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2024

  Denna utbildning är obligatorisk för dig som är nämndsekreterare och ska rapportera in i Förtroendemannarutinen. Vi går igenom arbetssätt och de olika momenten för rollen nämndsekreterare i Personec webb.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Förtroendemannarutinen webb för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2024

  Denna utbildning är obligatorisk för dig som är ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande. Vi går igenom de olika momenten bevilja uppdragsposter, digital attest och kostnadskontroll för rollen Ordförande i Personec webb.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Grundutbildning för chef

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Personec grundutbildning riktar sig till dig som arbetar i Personec med rollen chef och samarbetar tätt med kollega med chefsstödsroll som stöttar upp med att administrera gällande upplägg, förändringar o avslut av anställningar.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Grundutbildning Två heldagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2024

  Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny administratör, ny chef eller ny HR-specialist i staden och ska kunna registrera anställningar. Vi går igenom vårt gemensamma arbetssätt i Personec inom Göteborgs Stad. Vi visar också vad din roll ansvarar för i systemet.

  Utöver arbetssätt och rollbeskrivning får du möjlighet att själv lägga upp och avsluta en anställning i en utbildningsmiljö. Du får även öva på att hantera de vanligaste avvikelserna från medarbetarnas schema.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec Organisationsträdet Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 september, 2024
  Denna utbildning riktar sig till dig som ska arbeta med Personecs organisationsträd och ska få rollen trädbyggare för din förvaltning och/eller bolag. Vi går igenom hur man bygger och gör förändringar i organisationsträdet, samt vad man behöver tänka på och vilka andra roller man ska vara i kontakt med inför och efter förändringar
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Personec- Rapporten kostnadskontroll- Bolag i Göteborgs Stad

  Online

  Kostnadskontrollen är en rapport som du som chef ska kontrollera och godkänna en gång per månad.

  ÄmnesområdeHR
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Personec Rapporter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 augusti, 2024

  Denna utbildning riktar sig till dig som gått grundutbildning i Personec. Vi går igenom de rapporter som finns att tillgå i Personec.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Fördjupad projektstyrning, steg 2

  Lärarledd

  Har du komplexa utmaningar in dina projekt?
  Behöver du avancerade planeringsmetoder?
  Krävs det att du samordnar olika produktionsmodeller?

  Steg 2 täcker många områden och är en blandning av övningar och teori. Kursen är en påbyggnad till Steg 1 och vi tittar närmare på många av de kompetenser som vi jobbade med då och lägger också till nya områden. Vi lägger fokus på övergripande områden som hur vi anpassar projektet till olika produktionsmodeller - t.ex. agilt – och hur vi hittar den effektivaste strategin för leverans av projektet resultat för att maximera bidraget till effektmålet och hur vi bäst kan stötta en pågående affär.

  Vi ser hur balansen i organisationen mellan linje och projekt påverkar våra möjligheter att styra projektet. Vi dyker djupare i tekniker som WBS och milstolpar, vi lär oss om estimering och earned value, vi räknar på risker och åtgärder för att definiera en korrekt riskpott.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Grundläggande projektstyrning, steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2024

  Kursen PPS Steg 1 hjälper dig att styra ditt projekt från start till slut. Som projektledare måste du kunna lägga en stabil grund för projektet och förankra mål, planer och status till alla berörda. När en bra planering är etablerad kommer genomförandet blir både tydligare och enklare för alla inblandade. Efter kursen kommer du kunna planera, styra, ändra och följa upp ditt projekt på ett framgångsrikt sätt.

  Kursen ger dig större chans att lyckas med dina projekt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Ledarskap

  Lärarledd

  Vill du ha stöd för att kunna engagera och kommunicera med ditt projektteam?
  Vågar du vara dig själv i en ledande roll?
  Kan du hantera konflikter?

  PPS Ledarskap ger dig de kunskaper du behöver för att leda människor i ett gemensamt projektarbete. Du lär dig dra nytta av medarbetarnas samlade kompetens och kapacitet, samt hur du skapar ett vinnande lag, att kommunicera effektivt och hantera olika konfliktsituationer.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Portföljstyrning

  Lärarledd

  Startar ni rätt projekt för att nå era strategiska mål?

  Leder initiativen till de förändringar ni är ute efter?

  Får ni resurserna att räcka till?

  PPS Portföljstyrning hjälper dig att omsätta verksamhetens strategi till praktisk handling. Du lär dig hur man värderar ett initiativ mot verksamhetens mål och hur man prioriterar portföljen.

  Portföljstyrning handlar om att styra verksamhetsutvecklingen genom att starta de initiativ som behövs för att uppnå verksamhetens mål och följa upp så att önskade effekter realiseras.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  PPS - Refresh för projektledare

  Lärarledd

  Var det ett tag sedan du gick en PPS projektledarutbildning?
  Behöver du fräscha upp dina PPS-kunskaper inför ett kommande projekt eller certifiering?

  PPS Refresh för projektledare är en distanskurs som hjälper dig att repetera och fräscha upp PPS grundläggande projektledarfärdigheter. Kursen är för dig som redan gått PPS Steg 1 – grundläggande projektstyrning men som av olika anledningar känner ett behov av att få en repetition och genomgång av detta igen.

  Kursen kan vara en bra förberedelse för dig som vill certifiera dig.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Prata med föräldrar - en inspirationsutbildning

  Lärarledd

  I vår nutid, då samhället präglas av oro kring barn som tidigt rekryteras in i gängkriminalitet, desinformationskampanjer mot socialtjänsten och parallella samhällen där barn växer upp i utanförskap pågår ständigt en debatt om vad som krävs för att vi ska lyckas skapa trygghet och jämlika uppväxtvillkor för alla barn i Sverige. Forskning visar att en av de största orsakerna till den negativa utvecklingen är bristen på tillit och en känsla av utanförskap i relation till det svenska samhället.  

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Proceedo - Fakturaadministratör

  Online

  Utbildningen är för dig som arbetar som fakturaadministratör i Proceedo. I utbildningen får du som fakturaadministratör en grundläggande kunskap inom fakturahantering och systemuppsättning

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Processutveckling 2024

  Program

  Brottas du med processkartor och andra processfrågor? Kanske har du ett verktyg att rita processer i men inte metoder för hur du ska tänka när du kartlägger och utvecklar processer?

  I den här utbildningen får du närmare utforska olika metoder som ger stöd för att kartlägga och förutsättningar för att förbättra en verksamhets processer.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  Övrigt
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 • Programmet grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM)

   Programmet grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM)

  Program

  Deltagaren får grundläggande kunskaper i de arbetsmiljöregler som gäller och hur man samverkar och skapar medverkan med de aktörer som finns. Utbildningen lägger stor vikt vid hur Göteborgs Stad i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare arbetar för att få ett bra grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen.

  Programmet består av tre heldagar och du väljer datum under Mitt lärande efter att du anmält dig till programmet. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Projektarbete i Antura

  Lärarledd

  Utbildningen Projektarbete i Antura för Göteborgs Stad täcker in funktionsområden och arbetsmoment som projektdeltagare utför i det dagliga arbetet med projekt. Vi går igenom hur man hittar information om projekt och delger information genom dokument i filarkivet samt ärenden.
  På utbildningen visas exempel och övningar görs i en utbildningsmiljö som är konfigurerad utifrån generella projektmodeller för Göteborgs Stad. Utbildningsmiljön kan skilja sig från respektive kundmiljö avseende projektmodell, filarkiv, tidplan, vyinställningar och även olika benämningar. Alla som går utbildningen får tillgång till utbildningsprojekt i stadens gemensamma utbildningsmiljö att göra övningar i.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Rapporter i Proceedo

  Online

  Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att ta ut olika typer av data från Proceedo

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Inköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Rapportering i Embrace (IT-stöd för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 juni, 2024

  Denna kurs riktar sig till dig som ska vara rapportör i IT-stödet Embrace (Stadens system för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan)

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Hälso- och sjukvård
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Reading to learn

  Lärarledd

  Text

 •  Reflekterande högläsning F-3

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  Utbildningen handlar om hur lärare kan använda högläsning för att utveckla elevers läsförståelse och stimulera till, för eleverna, viktiga samtal som präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter.

   

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  UtbildningstypFysisk utbildning
 • Registrering och kvalitetssäkring i Ciceron

   Registrering och kvalitetssäkring i Ciceron

  Program
  Programmet är till för dig som arbetar med den politiska ärendeprocessen och i synnerhet med frågor som rör registrering och kvalitetssäkring av handlingar och ärenden i Göteborgs Stad. Genom programmet guidas du genom obligatoriska utbildningar för att arbeta i systemrollen registrerare eller kvalitetssäkrare i Ciceron DoÄ.
   
  Programmet kräver inga förkunskaper av att arbeta med Ciceron DoÄ
  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Råvatten 1 - Introduktion PN

  Online

  Här får du följa vattnets väg från fjällvärlden till göteborgarnas kranar.

  ÄmnesområdeTeknik och bygg
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Råvatten 2 - Kvalitet PN

  Online

  En beskrivning av hur kvalitet på råvatten påverkas och hur det kan kontrolleras. Viss koppling till rutiner i verksamhetshandboken

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Råvatten 3 - Kvantitet PN

  Online

  I utbildningen får du en förståelse för vattenresursförvaltning, vattenrättigheter och lagstiftning

 •  Sekretessprövning i offentlig upphandling

  Online

  En introduktion till sekretessprövningen av handlingar som har begärts ut i en offentlig upphandling.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Sexualitet, samtycke och relationer

  Lärarledd

  ​​Utbildningen är utformad för att stärka skolpersonalens kompetens och engagemang i frågor kring sexualitet, samtycke och relationer, i enlighet med de riktlinjer som presenteras i den nya läroplanen Lgr 2022. Genom en kombination av föreläsningar och praktiska övningar syftar utbildningen till att ge deltagarna både teoretisk kunskap och verktyg för att navigera och stödja elever på dessa områden.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Självskadebeteende, suicidalitet och personlighetssyndrom

  Lärarledd

  Självskadebeteende, suicidalitet och personlighetssyndrom 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Skriva forskningsansökan till praktiknära forskningsprojekt – workshop

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 augusti, 2024

  Välkommen till en workshop där du får stöd för att skriva en ansökningsskiss till ett praktiknära  forskningsprojekt i samverkan mellan förskola/skola och forskare vid Göteborgs universitet. 

 •  Starta din AI-resa

  Program
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Lär dig grunderna i artificiell intelligens (AI) tillsammans med andra i en studiecirkel.

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  Övrigt
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Stratsys – Introduktionsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2024

  En utbildning som introducerar dig som aldrig eller mycket lite arbetat i Stratsys.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Stress och återhämtning för 1:e socialsekreterare

  Lärarledd

  9/4 och 30/4

   

  Kursen riktar sig till dig som arbetar som 1:e socialsekreterare på socialförvaltningen Hisingen och är kostnadsfri. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Stress och återhämtning för enhetschefer

  Lärarledd

   

  27/2 och 19/3

  Kursen riktar sig till dig som arbetar som enhetschef på socialförvaltningen Hisingen och är kostnadsfri.

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Stress och återhämtning för medarbetare

  Lärarledd

   

  21/5 och 11/6, kl 13:30 - 16:00

   

  Kursen riktar sig till dig som arbetar på socialförvaltningen Hisingen och är kostnadsfri. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 • Systemadministration i Ciceron

   Systemadministration i Ciceron

  Program

  Programmet är till för dig som arbetar med den politiska ärendeprocessen och  i synnerhet med frågor som rör systemadministration. Genom programmet guidas du genom obligatoriska utbildningar för att arbeta i systemrollen lokal systemadministratör i Ciceron DoÄ.

  Programmet kräver inga förkunskaper av att arbeta med Ciceron DoÄ

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Systemadministratör i Proceedo

  Online

  Utbildningen är för dig som arbetar som systemadministratör i Proceedo.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Så här kan du jobba med Onenote

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2024

  I detta webbinarie går vi igenom Onenote från grunden och beskriver hur du kan jobba med Onenote. Webbinariet vänder sig till dig som vill komma igång och få lite tips på hur du kan använda Onenote i ditt arbete.
  I webbinariet utgår vi ifrån Onenote på datorn.

  ÄmnesområdeData och It
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Säkerhetsmedvetenförare

  Online

  En skadeförebyggande utbildning som informerar om vikten att fylla i en skadeanmälan. Tar även upp attityder och beteende och hur vi skall sköta vår fordonspark.

  ÄmnesområdeÖvrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Talking Mats (samtalsmatta)

  Lärarledd

  Metoden Talking Mats (samtalsmatta) kan hjälpa personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att kunna uttrycka sina åsikter i ett bestämt ämne. Utbildningen ges av Eldorado Resurscenter.

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Teckenspråk i fokus 2024

  Online

  Är du en av de som i ditt arbete möter eller vänder dig till Göteborgs invånare? Här är tillfället för dig att få nya perspektiv på och lära mer om dövas livssituation och om teckenspråket. Kursen ges både på plats och digitalt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Data och It
  Förskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Kommunikation
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Temautbildning Det viktiga samtalet för Chefer

  Program
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Välkommen till en utbildning där du kan utvecklas i att skapa ett bra samtalsklimat i din verksamhet. Du kommer att få tips på hur du gör de viktiga samtalen mindre svåra, hur du förbereder dig och dina medarbetare inför samtalet och vad du kan tänka på under samtalet. 

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Temautbildning Det viktiga samtalet för HR

  Program
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Välkommen till en utbildning där du kan utvecklas i att skapa ett bra samtalsklimat i din verksamhet. Du kommer att få tips på hur du gör de viktiga samtalen mindre svåra, hur du förbereder dig och dina medarbetare inför samtalet och vad du kan tänka på under samtalet. 

  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Test 1

  Lärarledd

  För Angela test

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Time Care Planering Grundutbildning för administratör och stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 juni, 2024

  Genomgång av Time Care Planering med fokus på anställningar, frånvaro och din roll som stöd i både Time Care Planering och Personec. OBS! Innehåller ej diffkorrigering.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Planering Grundutbildning för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  Genomgång av Time Care Planering med fokus på de delar som är viktiga för dig som chef. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Planering Grundutbildning för schemaadministratörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 september, 2024
  Genomgång av Time Care Planering med fokus på schemaläggning och din roll som stöd åt medarbetarna.
  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Planering repetition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Denna utbildning vänder sig till dig som idag arbetar som schemaadministratör, planerare eller chef i Time Care Planering. Den är lämplig för dig som behöver en repetition. 

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Pool & Personec

  Lärarledd

  Den här utbildningen riktar sig till dig som har gått grundutbildningen i Time Care Pool och Personec.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Förskola och skola
  HR
  Hälso- och sjukvård
  Inköp och beställning
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Time Care Pool Grundutbildning för bemanningsplanerare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2024

  Genomgång av Time Care Pool med fokus på de olika programdelarna i IT-stödet.

  ÄmnesområdeHR
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Underhåll: Arbetsberedningar PN

  Online

  Så här arbetar Dricksvattenproduktion strukturerat med beredningar av underhållsarbeten

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Underhåll: Exempel och tillämpning PN

  Online

  Genomgång hur underhåll kan tillämpas och nyttan med underhållssystem

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Underhåll: Underhållsbegrepp PN

  Online

  Förekommande underhållsbeprepp som används av Dricksvattenproduktion

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Underhåll: Underhållsstrategi PN

  Online

  Underhållsstrategin beskriver hur underhåll skall bedrivas samt hur resultat av underhållet och effektivitet i underhållsarbetet skall mätas.

  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Uppföljning - Möteshantering i Ciceron

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 augusti, 2024

  Uppföljning - Möteshantering i Ciceron DoÄ är till för dig som genomfört utbildningen i Möteshantering. Du tillhör även något av förvaltningarna eller bolagen som inför det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Uppföljning - Registrering och kvalitetssäkring i Ciceron

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 augusti, 2024

  Uppföljning i Registrering och kvalitetssäkring är till för dig som gått utbildningen i Registrering och kvalitetssäkring. Du tillhör även något av förvaltningarna eller bolagen som inför det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2024.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Uppstart fördjupade uppdrag i hygien för medarbetare inom VOB, HTJ, FS, Persass

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 juni, 2024

  Utbildningen vänder sig till undersköterskor, vårdbiträden,  stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter samt övriga med motsvarande kompetens som har fått ett fördjupat uppdrag i hygien - före detta hygienombud

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Uppstart fördjupade uppdrag i hygien för SSK/AT/ FT

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 augusti, 2024

  Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som har ett fördjupat uppdrag i hygien - före detta hygienombud

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
  Ledarskap och utveckling
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 • Utbilda lokalt i Ciceron

   Utbilda lokalt i Ciceron

  Program

  Programmet är till för dig som kommer du utbilda handläggare som arbetar i Ciceron DoÄ med ärenden som ska beslutas på sammanträde eller på delegation.

  Programmet kräver inga förkunskaper av att arbeta med Ciceron DoÄ.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Utbildning för internutbildare

  Lärarledd

  ​​En utbildning för kommunanställda som i sin tjänst har mandat och möjlighet att utbilda om våld i nära relationer. 
  Utbildningen består av fem tillfällen.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Utbildning i Ciceron Assistent - Ciceron DOÄ Vår 2024

  Online

  Utbildning i Ciceron Assistent är tillgänglig för dig som är förtroendevald i något av förvaltningarna och bolagen som ska införa det nya dokument-och ärendehanteringssystemet Ciceron under våren 2024

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Utbildning i Systemroller och behörigheter i Ciceron DoÄ

  Online

  Utbildningen beskriver vilka systemroller och behörigheter som finns i Ciceron. Detta för att användare på din verksamhet ska kunna beställa rätt behörighet till Ciceron

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Utbildning: grafisk manual, bild och mallar

  Program

  Grundutbildning om grafisk profil och manual i form av ett webbinarium i Teams uppdelat på tre tillfällen. Vid alla tillfällen pratar vi övergripande om grafisk profil och manual men varje tillfälle har även ett fördjupningsområde som tar största delen av tiden. 

  ÄmnesområdeKommunikation
  UtbildningstypBlandat lärande
 • Utbildningsportalen för chefer

   Utbildningsportalen för chefer

  Online

  En webbutbildning för chefer på Intraservice om hur Utbildningsportalen fungerar och vad det finns för funktioner.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Utbildningstillfällen Visible Care

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2024

  Privata utförare personlig assistans: Du som arbetar inom personlig assistans privata utförare är välkommen att genomföra digital läkemedelsutbildning i applikationen Visible Care

  ÄmnesområdeHälso- och sjukvård
 •  Utvecklande ledarskap (UL)

  Program
  Nästa tillfälle startar: 28 maj, 2024

  UL vänder sig till dig som har en ledande befattning, i första hand som chef. Du får insikt i hur du kan utveckla ditt eget ledarskap och lär dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvar. 

  ÄmnesområdeLedarskap och utveckling
  UtbildningstypBlandat lärande
 •  Utvärdering i offentlig upphandling

  Online

  Fredrik Rogö är upphandlingsjurist på Inköp och upphandling och går igenom utvärdering kopplat till offentlig upphandling.

  ÄmnesområdeInköp och beställning
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Vad kan vi göra för att förhindra våld? Ett tidigt främjande och förebyggande arbete - inriktning yngre barn (0-12år)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2024

  ​​Utbildningen är inriktad på hur du, i ditt arbete med barn och deras omsorgspersoner, kan arbeta förebyggande och främjande för att säkerställa barns rätt till en uppväxt fri från våld. Målet är att inspirera och tillhandahålla verktyg för att antingen initiera eller stärka ditt arbete inom detta område. Utbildningen kommer att kombinera föreläsningar med tid för reflektioner, övningar och diskussioner.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Visma Recruit grundutbildning

  Online

  Utbildningen går igenom hur du skapar och hanterar en rekrytering i Visma recruit.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  HR
  UtbildningstypWebbutbildning
 •  Visning analysrapporten i BUPA Hypergene

  Lärarledd

  Genomgång av utformningen i analysrapporten i BUPA Hypergene.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Våga fråga om sex, våld och droger

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2024

  ​​Utbildningen syftar till att öka förståelsen för att våga ta upp frågor om sex, våld och droger som en central del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga. Föreläsningar kombineras med praktiska övningar under utbildningen för en mer praktisk inlärning.​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning
 •  Våldsförebyggande arbete - en introduktion

  Lärarledd

  ​​Utbildningen fokuserar på våldsförebyggande arbete inom våld i nära relationer med utgångspunkt i WHO:s strategier. Du får grundläggande kunskap om våldsförebyggande arbete samt inspiration och verktyg för att initiera eller stärka din verksamhets arbete på området. Under utbildningen varvas föreläsningar med reflektioner och diskussioner. ​ 

  ÄmnesområdeFörskola och skola
  Vård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypFysisk utbildning
 •  Våldsförebyggande utbildning i tre steg – Nordost fritt från våld

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2024

  Kursen är tre halvdagar

  Del 1.   Grundutbildning   8 oktober  kl 13-16
  Del 2.   Workshop              14 oktober  kl 13-16
  Del 3.   Nyckelperson        12 november kl 13-16

  Utbildningen riktar sig till personal som arbetar inom socialförvaltning Nordost och vill arbeta våldspreventivt i din verksamhet. För att delta i tredje delen Nyckelperson är det önskvärt att ha utrymme för och uppdrag kring implementering av våldsprevention i sin verksamhet. 

  ÄmnesområdeVård, omsorg och social arbete
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Att leda ett uppdrag

  Lärarledd

  Att leda uppdrag eller projekt – vad är egentligen skillnaden? Lär dig grunderna i att leda ett uppdrag på ett effektivt och organiserat sätt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Bli framgångsrik som projektägare/sponsor

  Lärarledd

  Hur aktiv är du i din styrande roll? Agerar du som sponsor på det sätt som förväntas av dig? Sitter du i en styrgrupp eller arbetar du i den? Lär dig vad som förväntas av dig i dina olika roller för att leda ditt projekt mot framgång!

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Grundutbildning för projektmedlemmar

  Lärarledd

  Lär dig grunderna i hur du som projektmedlem på bästa sätt kan bidra till ett framgångsrikt och lyckat
  projekt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Ledarskap i projektorienterad verksamhet (tidigare Human Skills)

  Lärarledd

  Bli medveten om hur du uppfattas av andra, vilka som är dina starka sidor och vilka som kan förbättras. Lär dig anpassa ditt ledarskap till olika situationer och hur du kan använda din personlighet till att motivera och entusiasmera andra till bättre resultat.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Portföljledning

  Lärarledd

  I den här kursen får du en enkel och heltäckande modell för portföljledning och hur den kan införas i en organisation.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Programledning

  Lärarledd

  För att lyckas med stora komplexa förändringar krävs i många fall programledning, särskilt om det finns många intressenter och beroenden. En långsiktig satsning bryts då ned i hanterbara projekt och uppdrag. Programledningsmetodiken är en effektiv hjälp till att uppnå önskad nytta och värde, samt att se till att alla insatser styrs av organisationens mål och strategier.

  Utbildningen ger dig en enkel och övergripande förståelse för hur programledning kan stödja din organisations utvecklingsarbete.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM - Projektplanering och projektstyrning

  Lärarledd

  Bli en driven projektledare med bättre planering, uppföljning och styrning
  Denna kurs är det naturliga steget efter XLPM för Projektledare. Du får en värdefull samling verktyg inom planering, uppföljning och styrning av projekt och kunskapen att applicera dem i rätt situationer.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  XLPM Grundutbildning för projektledare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Lär dig grunderna i projektledning och förstå vilka pusselbitar som måste finnas på plats för att du ska lyckas leda framgångsrika projekt.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Ledarskap och utveckling
  UtbildningstypLärarledd utbildning
 •  Årsanalys för analysanvändare i IT-stödet Embrace

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Denna utbildning riktar sig till nya, eller redan befintliga, analysanvändare i IT-stödet Embrace som vill lära sig hur i systemet kan ta fram en årsanalys.

  ÄmnesområdeAdministration, Ekonomi, Juridik
  Brand och säkerhet
  Förskola och skola
  Hälso- och sjukvård
  Kultur och media
  Ledarskap och utveckling
  Miljö och hållbarhet
  Vård, omsorg och social arbete
  Övrigt
  UtbildningstypFysisk utbildning
  Lärarledd utbildning